kalendarium NSZ 31 I

Kalendarium 31 stycznia

Kalendarium: 31 stycznia 1942 W Poznaniu zmarł Aleksander Dębski, prawnik, polityk Narodowej Demokracji, poseł, przewodniczący Wydziału Wykonawczego Obozu Wielkiej Polski, członek Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego, w czasie okupacji członek Głównej Rady Politycznej SN. 1943 Pod Stalingradem feldmarszałek Friedrich von Paulus dowódca niemieckiej 6. Armii poddał się dowódcy sowieckiej 64. Armii generałowi Michaiłowi Szumiłowowi. 1985 W […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 30 I

Kalendarium 30 stycznia

Kalendarium: 30 stycznia 1948 W okolicach leśniczówki Pateraki, powiat kolbuszowski, Wojciech Paluch (żołnierz podziemia niepodległościowego współpracujący od września 1945 roku z Urzędem Bezpieczeństwa) zastrzelił podczas snu swojego dowódcę Wojciecha Lisa ps. ‚Mściciel”, żołnierza Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oraz jego podkomendnego Konstantego Kędziora ps. „Dąb”. 1951 W […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 29 I

Kalendarium 29 stycznia

Kalendarium: 29 stycznia 1946 Rozpoczęła się akcja oddziałów Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” na białoruskie wsie w okolicach Hajnówki. Celem akcji było powstrzymanie mordowania przez komunistów polskiej ludności cywilnej na Podlasiu.

czytaj dalej
kalendarium NSZ 28 I

Kalendarium 28 stycznia

Kalendarium: 28 stycznia 1925 We wsi Zagroby, powiat łomżyński, urodził się st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rąb”, „Rój”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódca oddziałów Pogotowia Akcji Specjalnej w Komendzie Powiatu „Ciężki-Wisła” XVI Okręgu NZW oraz Komendy Okręgu „Orzeł”. Pośmiertnie został mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. 1943 Przy Alejach Jerozolimskich w […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 27 I

Kalendarium 27 stycznia

Kalendarium: 27 stycznia 1905 We wsi Łukowo, powiat makowski, urodził się dr inż. Stefan Nowicki ps. „Rogala”, polityk, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego „ABC”, w czasie okupacji niemieckiej kierownik w Służbie Cywilnej Narodu, a w Grupie „Szańca” członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Polskiej. W SCN pełnił funkcję kierownika Grupy Gospodarczej, w skład której wchodziły Wydziały: Biuro Planowania, Finansowy, […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 26 I

Kalendarium 26 stycznia

Kalendarium: 26 stycznia 1945 Do Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych dołączył oddział Akcji Specjalnej Okręgu V Kieleckiego NSZ, pod dowództwem kpt. Telesfora Piechockiego ps. „Gustaw”, oraz kilku oficerów, m.in.: kpt.Maciej Łagowski ps. „Niedziela” i kpt. Zdzisław Przybył ps. „Albert”. 1946 Na szosie Ostrołęka–Kadzidło komunistyczna grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaatakowała żołnierzy sieci […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 25 I

Kalendarium 25 stycznia

Kalendarium: 25 stycznia 1940 W Lublinie Niemcy aresztowali 23 kapucynów i uwięzili ich na Zamku Lubelskim. Zostali oskarżeni o przechowywanie oficerów polskich oraz udział w tajnych organizacjach. 18.06.1940 roku wywieziono zakonników do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, a 14.12.1940 roku przeniesiono do KL Dachau. 1947 W osadzie Skała, powiat żywiecki, grupa sierż. Gustawa Matusznego ps. […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 23 I

Kalendarium 23 stycznia

Kalendarium: 23 stycznia 1924 W Krasocinie, powiat włoszczowski, urodził się ppor. Bronisław Ziętal ps. „Dąb”, „Groźny”, „Dąbek”, „Zawadzki”, „Jarosiński”, żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Polskich Kompanii Wartowniczych, wielokrotnie przerzucany do Polski. 1924 W Gostkowie, powiat przasnyski, urodził się chor. Bronisław Gniazdowski ps. „Mazur”, żołnierz patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 22 I

Kalendarium 22 stycznia

Kalendarium: 22 stycznia 1943 Grupa Gwardii Ludowej-Polskiej Partii Robotniczej dowodzona przez Izraela Ajzenmana ps. „Lew” zamordowała siedmiu mieszkańców Drzewicy, w większości współpracowników i działaczy polskiego podziemia narodowego. Część ofiar zginęła od strzału w tył głowy, innym rozbijano głowy kolbami i wypruwano wnętrzności bagnetami. Bandę „Lwa” zlikwidował oddział Narodowych Sił Zbrojnych „Las 1” pod dowództwem kpt. […]

czytaj dalej