Kołaciński Władysław

Kołaciński Władysław ps. „Żbik”

Urodził się 10 marca 1911 r. w Piekarach w powiecie piotrkowskim, w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu Szkoły Technicznej w Łodzi. w latach 1932-1935 odbywał służbę wojskową w Marynarce Wojennej m.in. na kontrtorpedowcu ORP „Burza”. Pracował następnie w Polskich Liniach Lotniczych LOT w Runii-Zagórzu. Kampanię wojenną 1939 r. odbył w III Kolumnie Samochodowej, walcząc na Wybrzeżu. Pod wydostaniu się z niewoli niemieckiej powrócił w strony rodzinne.

czytaj dalej