Stanisław Strużyński

Stanisław Strużyński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 24 kwietnia 1914 roku w Minikowie, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Mieszkał w podpoznańskiej wsi Czapury. Przed wojną pracował jako robotnik w utworzonej w 1928 roku poznańskiej Fabryce Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem […]

czytaj dalej

Wojciech Jankowski

Wojciech Jankowski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 23 kwietnia 1917 roku w Poznaniu, pod zaborem pruskim. Przed wojną mieszkał w Poznaniu i pracował jako kierowca. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Wielkopolska została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język […]

czytaj dalej

Franciszek Filipiak ps. „Ułan”

Franciszek Filipiak ps. „Ułan” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, skazany przez Niemców na karę śmierci. Urodził się 1 grudnia 1907 roku w Klonowej, powiat sieradzki, pod zaborem pruskim. Odbył zasadniczą służbę wojskową i przeszedł do rezerwy w stopniu podoficera. Zamieszkał w Poznaniu. Pracował jako […]

czytaj dalej

Feliks Musiał

Feliks Musiał – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 21 kwietnia 1914 roku w Suchym Lesie, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Później zamieszkał w Gruszczynie, powiat poznański. Pełnił służbę w Wojsku Polskim w stopniu podoficera. Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 […]

czytaj dalej

Edmund Nowacki ps. „Edek”

Edmund Nowacki ps. „Edek”, „Skowronek” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, skazany przez Niemców na karę śmierci. Urodził się 19 kwietnia 1909 roku w Poznaniu, który wówczas znajdował się pod zaborem pruskim. Do wojny mieszkał w Poznaniu i pracował jako murarz. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej […]

czytaj dalej

Felicja Halina Michalska

Felicja Halina Michalska – łączniczka Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodziła się 20 kwietnia 1923 roku w Poznaniu. Gdy wybuchła II wojna światowa, miała zaledwie 16 lat. Wielkopolska, po zajęciu przez niemieckiego okupanta, została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz […]

czytaj dalej

Leszek Schneider ps. „Miś”

Leszek Schneider ps. „Miś”, „Kojot” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Armii Krajowej, harcerz, członek Związku Strzeleckiego, uczestnik akcji „Burza”. Urodził się 17 kwietnia 1922 roku w Minikowie koło Poznania. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) oraz do Związku Strzeleckiego (ZS). ZS w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej prowadził szkolenia z przysposobienia wojskowego i sportowego młodzieży […]

czytaj dalej

Antoni Dudziński

Antoni Dudziński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, zmarł podczas niemieckiego śledztwa. Urodził się 16 kwietnia 1911 roku w Zieminie, powiat kościański, pod zaborem pruskim. Mieszkał w Zieminie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. Po zajęciu Wielkopolski przez okupanta niemieckiego […]

czytaj dalej

Mjr Stanisław Sierszyński ps. „Wojciech”

Mjr Stanisław Sierszyński ps. „Wojciech” – żołnierz wojska Polskiego, współpracownik wywiadów Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 12 września 1897 roku w Myślątkowie, powiat mogileński, pod zaborem pruskim. Zdobył wykształcenia wyższe, ale nie wiemy, gdzie studiował. Odbył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony […]

czytaj dalej

Stanisław Bajon

Stanisław Bajon – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, prowadził działalność wywiadowczą, stracony przez Niemców w 1942 roku. Urodził się 14 kwietnia 1887 roku w Błotnikach, powiat wolsztyński, pod zaborem pruskim. Prowadził gospodarstwo rolne, a po przeprowadzce do Poznania został zatrudniony jako robotnik w Zakładzie Oczyszczania Miasta. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa […]

czytaj dalej