Edmund Nowacki ps. „Edek”

Edmund Nowacki ps. „Edek”, „Skowronek” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, skazany przez Niemców na karę śmierci. Urodził się 19 kwietnia 1909 roku w Poznaniu, który wówczas znajdował się pod zaborem pruskim. Do wojny mieszkał w Poznaniu i pracował jako murarz. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej […]

czytaj dalej

Felicja Halina Michalska

Felicja Halina Michalska – łączniczka Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodziła się 20 kwietnia 1923 roku w Poznaniu. Gdy wybuchła II wojna światowa, miała zaledwie 16 lat. Wielkopolska, po zajęciu przez niemieckiego okupanta, została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz […]

czytaj dalej

Leszek Schneider ps. „Miś”

Leszek Schneider ps. „Miś”, „Kojot” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Armii Krajowej, harcerz, członek Związku Strzeleckiego, uczestnik akcji „Burza”. Urodził się 17 kwietnia 1922 roku w Minikowie koło Poznania. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) oraz do Związku Strzeleckiego (ZS). ZS w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej prowadził szkolenia z przysposobienia wojskowego i sportowego młodzieży […]

czytaj dalej

Antoni Dudziński

Antoni Dudziński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, zmarł podczas niemieckiego śledztwa. Urodził się 16 kwietnia 1911 roku w Zieminie, powiat kościański, pod zaborem pruskim. Mieszkał w Zieminie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. Po zajęciu Wielkopolski przez okupanta niemieckiego […]

czytaj dalej

Mjr Stanisław Sierszyński ps. „Wojciech”

Mjr Stanisław Sierszyński ps. „Wojciech” – żołnierz wojska Polskiego, współpracownik wywiadów Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 12 września 1897 roku w Myślątkowie, powiat mogileński, pod zaborem pruskim. Zdobył wykształcenia wyższe, ale nie wiemy, gdzie studiował. Odbył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony […]

czytaj dalej

Stanisław Bajon

Stanisław Bajon – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, prowadził działalność wywiadowczą, stracony przez Niemców w 1942 roku. Urodził się 14 kwietnia 1887 roku w Błotnikach, powiat wolsztyński, pod zaborem pruskim. Prowadził gospodarstwo rolne, a po przeprowadzce do Poznania został zatrudniony jako robotnik w Zakładzie Oczyszczania Miasta. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa […]

czytaj dalej

Leon Cieślewicz

Leon Cieślewicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 10 marca 1915 roku w Trzuskołoniu, powiat Gniezno, pod zaborem pruskim. Przed wojną mieszkał w Swarzędzu i pracował jako malarz. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska […]

czytaj dalej

Stefan Waligóra

Stefan Waligóra − żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 30 marca 1917 roku w Starołęce, obecnie dzielnica Poznania, pod zaborem pruskim. Przed wojną pracował jako robotnik wykwalifikowany w utworzonej w 1928 roku poznańskiej Fabryce Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem opon General Tire […]

czytaj dalej

Bolesław Walkiewicz

Bolesław Walkiewicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więziony przez Niemców. Urodził się 28 marca 1921 roku w Poznaniu. Do wybuchu II wojny światowej pracował jako rzeźnik. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako […]

czytaj dalej

Władysław Wechmann

Władysław Wechmann − żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, sympatyk Stronnictwa Narodowego, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 29 marca 1912 roku w Piaskach, powiat Gostyń, pod zaborem pruskim. Został członkiem utworzonego w Piaskach w 1914 roku gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pracował jako malarz. Był sympatykiem Stronnictwa Narodowego (SN), największej w Polsce międzywojennej […]

czytaj dalej