Longin Szymański

Longin Szymański – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 1 kwietnia 1920 roku w Henrysinie, powiat Nowy Dwór. Mieszkał w Bninie, obecnie jest to dzielnica Kórnika. Przed wojną pracował w cementowni w Gądkach koło Poznania. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki […]

czytaj dalej

Edward Męclewicz

Edward Męclewicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, działacz Stronnictwa Narodowego, zmarł podczas niemieckiego śledztwa w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się 27 marca 1904 roku w Poznaniu, który znajdował się wtedy pod zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieszkał w Poznaniu i do wybuchu II wojny światowej pracował jako kupiec. Po utworzeniu w 1928 […]

czytaj dalej

Stanisław Auch

Stanisław Auch – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więziony i stracony przez Niemców. Urodził się 23 marca 1908 roku w Poznaniu, który znajdował się wtedy pod zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieszkał w Poznaniu i do wybuchu II wojny światowej pracował jako urzędnik. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast […]

czytaj dalej

Jan Nepomucen Śledziński ps. „Ślepy”

Jan Nepomucen Śledziński ps. „Ślepy” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, prowadził nasłuchy radiowe. Urodził się 22 marca 1908 roku w Poznaniu, pod zaborem pruskim, i z tym miastem związał swoje życie. Pracował jako monter samochodowy. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. W dniu […]

czytaj dalej

Jan Maciejewski

Jan Maciejewski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, powstaniec wielkopolski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 21 marca 1897 roku w Dubinie, powiat rawicki, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Zamieszkał w […]

czytaj dalej

Stanisław Perz ps. „Stan”

Stanisław Perz ps. „Stan” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Urodził się 20 marca 1895 roku we Wronkach, powiat Szamotuły, pod zaborem pruskim. . W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Za męstwo na polu walki odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. Uczestniczył również w wojnie polsko-bolszewickiej. […]

czytaj dalej

Jan Rybicki

Jan Rybicki – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, sympatyk Stronnictwa Narodowego. Urodził się 19 marca 1916 roku w Bochum, w zachodniej części II Rzeszy Niemieckiej (Zagłębie Ruhry). Po powrocie rodziny na ziemie polskie ukończył gimnazjum w Bydgoszczy. Zaangażował się w działalność na rzecz polskich organizacji katolickich. Zamieszkał w Poznaniu. Był sympatykiem założonego w 1928 roku Stronnictwa […]

czytaj dalej

Zygmunt Machowicz

Zygmunt Machowicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego. Urodził się 18 marca 1921 roku w Jaraczewie, powiat jarociński. Mieszkał w Poznaniu. Pracował jako sprzedawca. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 18 lat, ale nie został zmobilizowany. W […]

czytaj dalej

Edward Kaczmarek

Edward Kaczmarek – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, nastoletni więzień niemiecki. Urodził się 17 marca 1925 roku w Gołuskach, powiat poznański. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 14 lat. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy […]

czytaj dalej

Leon Langner

Leon Langner – lekarz, współpracownik Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 15 marca 1913 roku w Borówku, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Po zdobyciu wykształcenia medycznego podjął pracę jako lekarz w Kórniku, gdzie zamieszkał. Nie wiemy, czy wziął udział w wojnie obronnej 1939 roku. Podczas II wojny światowej Wielkopolska, po zajęciu przez […]

czytaj dalej