wiersze i pieśni Narodowe Siły Zbrojne

Leszek Paweł Czajkowski: Ojczyzna

wiersze i pieśni

Ojczyzna

Żołnierzom NSZ

Jesteś błyskawicą i huczącym gromem
Sukcesorką Samos, ślepą siostrą Troi
Pod brzozowym krzyżem ciał ostygłych domem
Wiarą i pokutą smutnych dzieci Twoich

Myśmy Cię Ojczyzno w snach widzieli wielką
Nie ogromem ziemi, lecz potęgą ducha
Zanim się granice zacisnęły pętlą
Nim Cię osaczyła noc czerwona, głucha

Znieśliśmy obozy, łagry i więzienia
Na gestapo każdy krwią testament pisał
Potem, że „dla wrogów nie ma ocalenia!”
Krzyczał wściekły ubek o semickich rysach

Dzisiaj wiatr pamięci smaga owal twarzy
Świece zapalamy za kolegów paru
I trzymamy wartę – siwi, chorzy, starzy
Trójcą słów związani – Bóg, Ojczyzna, Naród.

Oto nowa Polska kryje stare długi
Oto wolność słowa nadal pachnie schizmą
Czyżby przyszło odejść w życia wymiar drugi
Czując wciąż zatęchły oddech STALINIZMU?

Leszek Paweł Czajkowski
04.12.1993 r.