Marian Jęczkowiak ps. „Księga”

Życiorysy

Marian Jęczkowiak ps. „Księga” – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, kierownik Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego.

Urodził się 8 grudnia 1887 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Za zasługi na polu walki został awansowany do stopnia kaprala i odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił w 1919 roku do Wojska Polskiego. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Poznania. Zamieszkał na ulicy Kwiatowej 5. Pracował jako drukarz, m.in. w latach 1922−1932 był kierownikiem technicznym Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Został członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego, największej partii politycznej w Polsce międzywojennej.

Marian Jęczkowiak w momencie wybuchu II wojny światowej miał 52 lata. Po zakończeniu działań wojennych, włączeniu Wielkopolski do Rzeszy Niemieckiej i utworzeniu Kraju Warty związał się z konspiracją narodową. W lutym 1940 roku złożył przysięgę organizacyjną i został żołnierzem Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Przyjął pseudonim „Księga”. Kierował dwiema „piątkami” na poznańskim Łazarzu. Prowadził kolportaż czasopisma „Polska Narodowa”, wydawanego przez Stronnictwo Narodowe. W okresie niemieckiej okupacji pracował jako robotnik.

Na skutek rozpracowywania NOB przez gestapo i zwerbowania w organizacji agentów Marian Jęczkowiak ps. „Księga” został aresztowany 11 grudnia 1940 roku i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Później przewieziono go do niemieckiego więzienia w Olsztynie. W dniu 24 marca 1942 roku został skazany wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej we Wrocławiu na karę śmierci. Wyrok wykonano 23 maja 1942 roku w niemieckim więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek