Mieczysław Gutorski ps. „Zecer”

Życiorysy

Mieczysław Gutorski ps. „Zecer” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego.

Urodził się 5 lutego 1906 roku w Jaksicach, powiat inowrocławski, pod zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, a następnie pracował jako urzędnik finansowy. Został członkiem Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej.

W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. W okresie niemieckiej okupacji Mieczysław Gutorski został zatrudniony w zajętej przez Niemców drukarni Ludwika Kapeli. Pod okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Gutorski zaangażował się w działalność ruchu oporu. W styczniu 1940 roku został zaprzysiężony do NOB pod konspiracyjnym pseudonimem „Zecer”. Zajmował się m.in. wykonywaniem pieczęci i stempli niezbędnych do legalizacji fałszywych dokumentów. Został aresztowany przez gestapo 10 lutego 1941 roku i uwięziony w Forcie VII w Poznaniu, a później w niemieckim więzieniu karnym we Wronkach. Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym utworzonym przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Na terenie Wielkopolski był największym ośrodkiem eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Był także pierwszym obozem, w którym Niemcy w testowej komorze gazowej użyli gazu do masowego mordowania Polaków.

Mieczysław Gutorski ps. „Zecer” przeszedł w Forcie VII ciężkie śledztwo. W dniu 10 sierpnia 1942 roku wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 20 października 1942 roku w niemieckim więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Miał 36 lat.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek