Film z wykładu pt.: „Narodowe Siły Zbrojne a ludność cywilna”

Filmy

Film z wykładu Leszka Żebrowskiego pt. „Narodowe Siły Zbrojne a ludność cywilna”.

Wykład z odbył się w Katowicach w styczniu 2013 r. Organizatorem wykładu była Brygada Górnośląska ONR.

 

http://www.youtube.com/watch?v=fnwX-apOgEA