Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Bydgoszcz

Aktualności

W Bydgoszczy jak co roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych dzięki Bydgoskim Patriotom obchodzony był bardzo uroczyście. Już w godzinach porannych 1 marca 2022 roku rozpoczęło się odwiedzanie miejsc uświęconych krwią naszych bohaterów. W wielu miejscach miasta znajdowały się katownie UB, NKWD, areszty śledcze i miejsca grzebania zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych.

Przy ulicy Markwarta 4–6 mieścił się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie komuniści zamordowali Leszka Białego. Przy Chodkiewicza 32 mieścił się areszt śledczy i Trzeci Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie więziono i katowano żołnierzy podziemia niepodległościowego. Również na ulicy Chodkiewicza pod numerem 8 funkcjonował Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przy ulicy Gdańskiej 66 w 1945 roku swoją siedzibę miały NKWD, a następnie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W piwnicach budynku komuniści zorganizowali ciężki areszt. W budynkach pod adresem Warszawska 10 w latach 1945–1956 znajdował się Okręgowy Zarząd Informacji Wojskowej.

Kolejnym miejscem oddania hołdu Żołnierzom Wyklętym była bydgoska „łączka” na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. Właśnie tutaj w dołach śmierci potajemnie grzebani byli bohaterowie podziemia antykomunistycznego. Część z nich została już ekshumowana przy ogromnym udziale Bydgoskich Patriotów, którzy przerzucili łopatami tony ziemi, by ich wydobyć. Zaszczytem było wspierać tę pracę, przesiewając ziemię na sitach. Już odnalezieni Żołnierze Wyklęci spoczywają w panteonie, ale jeszcze wielu nadal poszukujemy. Tymczasowo zostali upamiętnieni brzozowymi poświęconymi krzyżami umieszczonymi na bydgoskiej „łączce”.

Następnie udaliśmy się na ulicę Wały Jagiellońskie 4, gdzie stoi krzyż poświęcony licznym ofiarom komunistycznych oprawców znajdującego się tutaj aresztu śledczego. We wszystkich tych miejscach zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy modlitwy i wznieśliśmy okrzyki ku pamięci Żołnierzy Wyklętych i ich walki.

O godzinie 17.30 spotkaliśmy się ponownie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i wysłuchaliśmy prelekcji  poświęconej por. Janowi Wierusz-Kowalskiemu (zmarłemu w 1951 r.) i por. Edwardowi Lipowczykowi (zmarłemu w 2011 r.) – bohaterom upamiętnionym w Bydgoszczy podczas tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W czasie mszy poświęcone zostały dwa brzozowe krzyże, które umieszczone zostaną na ich grobach. Krzyże wnieśli umundurowani członkowie grupy GRH przy dźwiękach śpiewanej przez Wiktorię Kłopocką pieśni „Biały krzyż”. Po mszy Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”, wręczył pamiątkowe odznaczenia imienia swojego ojca. Za zaangażowanie w działalność patriotyczną otrzymali je m.in. Roman Sarnowski z Grudziądza i Mikołaj Gładykowski z Bydgoszczy.

Po mszy zebrani uformowali kolumnę i przemaszerowali ulicami miasta, wznosząc okrzyki i śpiewając pieśni, pod pomnik i tablicę poświęconą Leszkowi Białemu, jednemu z zamordowanych w Bydgoszczy Żołnierzy Wyklętych.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na uroczystościach reprezentowały członek zarządu Alicja Siałkowska i Joanna Kowalska.