Mianowanie na stopień majora Wojska Polskiego śp. kpt NSZ/AK Bronisława Kwiatkowskiego

Aktualności

O uroczystości w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinie, dotyczącej mianowania na stopień majora Wojska Polskiego śp. kpt NSZ/AK Bronisława Kwiatkowskiego, ze skrótem wojskowej drogi do tego awansu.

W dniu 24 stycznia 2019 r o godzinie 14 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, w Szczecinie odbyła się miła uroczystość dla rodziny  oraz dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, poświęcona awansowi wojskowemu śp. kpt NSZ/AK Bronisława Kwiatkowskiego o pseudonimach „Czarny”, „Gracjan”, „Aleksander” i „Wiesław Mróz” .

Śp. kpt. Bronisław Kwiatkowski, urodzony w dniu 17 czerwca 1915 r. w Łęgu k/Włocławka. Po maturze w 1936r. i rocznej podchorążówce 15 Pułku Piechoty w Toruniu w 1938 r. od 1 września 1939 r. uczestnik wojny z Niemcami z awansem na  podporucznika.

Jest dowódcą drużyny  na szlaku walki 14 Pułku Piechoty z Włocławka, zakończonym niewolą, w obozie jenieckim, w okolicach Łowicza. Po odzyskaniu wolności, w końcu października 1939 r., podejmuje pracę we Włocławku w charakterze buchaltera. W grudniu 1939 r. zawiera związek małżeński, a w listopadzie 1940 r. rodzina powiększa się o syna Ireneusza Karola. Na przełomie 1941 i 1942 roku, coraz intensywniej zaczynają się interesować nim władze niemieckie we Włocławku.

Na wiosnę 1942 r. ucieka przez „zieloną granicę” do Warszawy. Tam po spotkaniach ze znajomymi z Narodowej Organizacji Wojskowej dostaje przydział na komendanta powiatu NOW w Biłgoraju. Z pseudonim „Czarny” ,  kieruje w Biłgoraju prawie 200 osobową organizacją żołnierzy NOW aż do rozłamu tej organizacji wojskowej. Część z jego żołnierzy przechodzi do AK, ale większość tworzy oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Dobrze musiały  się dać one we znaki Niemcom, bo  pod koniec lata 1943 r. już wtedy „ Gracjan” porucznik NSZ, dostał wiadomość, że ściga do  gestapo.
Z powiatu biłgorajskiego  we wrześniu 1943 r. wyjeżdża do centrali NSZ w Warszawie. Dostaje przydział do XV Okręgu NSZ w Radomiu, do dyspozycji „Witolda” komendanta XV Okręgu NSZ. Od 20 października 1943 r. „Gracjan” jest komendantem NSZ w powiecie Starachowice. Zakłada tam i uruchamia szkołę podchorążych NSZ. W drugiej połowie grudnia 1943 r. „Witold” przenosi „Gracjana” do Radomia na komendanta NSZ dla miasta i powiatu Radom. Tu z nowym pseudonimem „Aleksander” kieruje ponad 1000 osobową organizacją NSZ, działającą w 7 obwodach i dwóch oddziałach operacyjnych P.A.S. oraz szkołą podchorążych.

W grudniu 1944 r. z rozkazu „Kuby”  awansowany został na stopień kapitana NSZ/AK. Po tej nominacji, poza obowiązkami komendanta miasta i powiatu Radom, dodatkowo został powołany do kierownictwa XV Okręgu NSZ na stanowisko szefa I Wydziału Organizacyjnego, z pseudonimem „Wiesław Mróz”. 22 marca 1945 r. zostaje zatrzymany przez bezpiekę po wejściu do punktu kontaktowego w tzw. kotle. Ktoś zdradził o miejscu spotkania komendanta z szefami obwodów. Do dzisiaj jest to zagadka, kto był zdrajcą, kto bezpiece sprzedał kierownictwo NSZ powiatu i miasta Radom.
Po okrucieństwach przesłuchań w czasie pobytu w areszcie UB w Radomiu, pod groźbami śmierci jego i najbliższej jego  rodziny, 31.07.1945 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi, na posiedzeniu wyjazdowym w Radomiu wydał wyrok z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa. Skazał, bez prawa do obrońcy, kpt. Bronisława Kwiatkowskiego na 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat utraty publicznych i obywatelskich praw honorowych. Ten okrutny wyrok, musiał jakoś przetrwać, w najgorszych, w tym czasie, więzieniach bezpieki, w Sieradzu, Rawiczu i Wronkach. Dzięki dwóm amnestiom, wyszedł  na „wolność” 23 września 1947 r. Od tego dnia, aż do śmierci 27 kwietnia 1979 r. był zawsze wierny przysiędze wojskowej NSZ i wierzył, że Jego dzieci albo wnuki doczekają wolnej Wielkiej Polski, za którą skłonny był oddać życie.

W końcu maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu na wniosek IPN w Radomiu unieważnił wyrok z 31 lipca1945 r. Dzięki otwarciu archiwów IPN i  ogromnej pomocy oraz życzliwości Pana Leszka Żebrowskiego, wybitnego znawcy problematyki historycznej Narodowych Sił Zbrojnych, odtajniony został, wcześniej  „tajemniczy” XV Okręg NSZ w Radomiu. Te nowe okoliczności, o nieznanym wcześniej historykom kpt. Bronisławie Kwiatkowskim, komendancie NSZ dla  miasta i powiatu Radom w latach 1944/1945,  były przesłanką  dla Pana Karola Wołka, Prezesa Zarządu Związku Żołnierzy NSZ do wystąpienia w końcu lipca 2018 r. z wnioskiem, popartym przez Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych, do Ministra Obrony Narodowej o zasłużony  awans dla Niego, na pułkownika Wojska Polskiego.  Decyzją z dnia 6 grudnia 2018 r. Minister Obrony Narodowej,  mianował kpt. Bronisława Kwiatkowskiego na stopień majora. Nominację tę, podczas wspomnianej na wstępie uroczystości, w przededniu 40 rocznicy śmierci, dla awansowanego żołnierza i oficera funkcyjnego Narodowych Sił Zbrojnych,  odebrał  78 letni syn Ireneusz Kwiatkowski z żoną Lucyną.
Ireneusz Kwiatkowski, Szczecin 25.01.2019 r.
Foto: WKU w Szczecinie

Powitanie w Sali Wykładowej WKU w Szczecinie.

Od lewej: Ireneusz Kwiatkowski syn, Lucyna Kwiatkowska synowa, ppłk Robert Czaczkiewicz. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinie

Oczytanie aktu mianowania na stopień majora śp. kpt NSZ/AK Bronisława Kwiatkowskiego przez Ministra Obrony Narodowej.

O lewej: por. Rafał Bednarczyk, ppłk Robert Czaczkiewicz, Ireneusz Kwiatkowski i Lucyna Kwiatkowska.

Wręczenie dokumentu  na stopień majora Wojska Polskiego  dla śp. kpt NSZ/AK  Bronisława Kwiatkowskiego.

Od lewej: Ireneusz Kwiatkowski, Lucyna Kwiatkowski i ppłk Robert Czaczkiewicz.

Wręczenie upominku – Medal pamiątkowy Józefa Piłsudskiego z edycji  WKU w Szczecinie.

Od lewej: ppłk Robert Czaczkiewicz, Ireneusz Kwiatkowski i Lucyna Kwiatkowska.