Obchody 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych – Okręg Szczecin ZŻNSZ

Aktualności

W dniach 13-14. października 2018 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, Kibice Razem Pogoni Szczecin oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zorganizowali obchody 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Okręgowe obchody rozpoczęły się w Stargardzie wykładem Leszka Żebrowskiego, tytuł wykładu brzmiał „20-lecie międzywojenne, pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. Leszek Żebrowski to znany i ceniony popularyzator historii podziemia niepodległościowego, pisarz i publicysta. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu udano się do Szczecina na wykład „Aktualna polityka historyczna Polski”, na którym sala wypełniona była po brzegi.

 

 

Po szczecińskim wykładzie w obecności mjr. Zbigniewa Piaseckiego ps. „Czekolada” członka Szarych Szeregów i naszego prelegenta udano się na spotkanie integracyjne wśród członków i sympatyków Okręgu Szczecin ZŻNSZ.

W niedzielę z samego rana udano się do Nowogardu na Mszę św. w intencji podziemia narodowego oraz śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”, żołnierza NOW, AK i NZW. Uroczystą Mszę św., na której obecny był poczet sztandarowy Okręgu Szczecin, celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk. Po Mszy św. odbyło się okazjonalne spotkanie licznie zgromadzonych parafian z Leszkiem Żebrowskim, na którym m.in. wręczono bukiet kwiatów Pani Mirosławie Kiszce, wdowie po płk. Andrzeju Kiszce.

Organizacja uroczystej Mszy świętej oraz spotkanie z Leszkiem Żebrowskim w Nowogardzie było możliwe dzięki sympatykom Okręgu Szczecin – Mirosławowi Berezowskiemu i Markowi Wojciechowskiemu, którzy od wielu lat wraz ze swoja grupą kultywują pamięć nie tylko o śp. płk. Andrzeju Kiszce. W drodze na wykład do Węgorzyna złożono kwiaty na grobie śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” na cmentarzu w Rogowie (koło Radowa Małego). Wykład z Leszkiem Żebrowskim w Węgorzynie: „Główne nurty konspiracji niepodległościowej w Polskim Państwie Podziemnym” zgromadził nie tylko mieszkańców Węgorzyna wraz z Panią Burmistrz, ale także z Drawska Pomorskiego i Nowogardu. Wykład był ostatnim wydarzeniem w ramach obchodów 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych w Okręgu Szczecin.

 

Foto: Okręg Szczecin ZŻNSZ