Odsłonięcie Tablicy Pamięci „Inki” w Zwierzyńcu

Aktualności

W dniu 29 sierpnia 2020 r. w Zwierzyńcu k. Śliwic, w miejscu, w którym w 1946 r. schronienie znajdowali żołnierze 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, odsłonięta została tablica pamiątkowa. Wydarzenie zostało zainicjowane przez Józefa Żernickiego i Koło Pomorskie ŚZŻAK.

W miejscu tym, położonym w Borach Tucholskich na odludziu, Marta i Leon Łytkowscy, narażając życie, gościli partyzantów i ich sanitariuszkę Danutę Siedzikównę ps. „Inka”. Z ich gospodarstwa, w sukience i ubraniach Marty Łytkowskiej, wyruszyła w swą ostatnią drogę do Gdańska „Inka”. W uroczystości wziął udział Jerzy Łytkowski, wówczas 12-letni syn gospodarzy. Posiadane przez niego informacje uzupełniły wiedzę historyków Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. rozpoznał sukienkę swojej mamy na ostatnim zdjęciu „Inki”. Ze wzruszeniem przyjął od prof. Piotra Niwińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego i IPN niedawno odnaleziony portret „Inki”.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli weterani por. Elżbieta Grzywacz ps. „Helcia” (łączniczka z oddziału AK „Jedliny-102”) oraz kpt. Wacław Legan ps. „Niedorostek” (żołnierz 3. Wileńskiej Brygady AK kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” i 8. Oszmiańskiej Brygady AK por. „Tura”).
W odsłonięciu tablicy uczestniczyli: Romuald Rajs (syn kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” dowódcy 3. Wileńskiej Brygady NZW) z małżonką Teresą, dr Marek Szymaniak i dr Karol Polejowski z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przedstawiciele środowisk patriotycznych i organizacji kombatanckich, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Bydgoskich Patriotów, 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki”, leśnicy z Nadleśnictwa Woziwoda w Borach Tucholskich i licznie przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.

AlicjaS