Oświadczenie władz naczelnych Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności

Oświadczenie władz naczelnych Związku Żołnierzy NSZ
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jedną z najaktywniejszych i najdynamiczniejszych organizacji społeczno-kombatanckich i narodowych w Polsce. Jeszcze kilka lat temu groziło Związkowi administracyjne rozwiązanie ze względu na wewnętrzne słabości. Na szczęście młodzi społecznicy, tworzący kadry obecnych władz naczelnych Związku Żołnierzy NSZ, dobrowolnie i społecznie podjęli się spełnienia obowiązku kontynuowania tradycji NSZ w kolejnych pokoleniach Polaków, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów ZŻNSZ z 2001 roku, w której kombatanci NSZ zdecydowali o otworzeniu się Związku na kolejne pokolenia.

Młode pokolenie członków Związku Żołnierzy NSZ stroni od bieżącej polityki partyjnej i nie zgadza się na używanie tradycji NSZ w bieżącej walce partyjnej. Skupiamy się na upowszechnianiu tradycji i ideałów NSZ w kolejnych pokoleniach Polaków.

Jesteśmy przyzwyczajeni do ataków ze strony komunistów i ludzi zawistnych o nasze sukcesy. Zapewniamy wszystkich naszych sympatyków o naszej dalszej wytrwałej pracy. Żadne ataki i pomówienia nie odwiodą nas od służby dla Wielkiej Polski. Nie ma wrogów ten, kto nic nie robi. A nasza aktywność jest zauważalna.

Prezes Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek walczy z pomówieniami i kłamstwami na temat swojego życia prywatnego przed sądami. Nie inaczej będzie w przypadku kłamstw opublikowanych w GW.

Wymienieni w tekście GW Artur Zawisza i Andrzej Turkowski, którzy podobno słali pisma do urzędów na temat Związku, a także Przemysław Czyżewski zostali dyscyplinarnie usunięci ze Związku Żołnierzy NSZ w zeszłym roku za działalność na szkodę Związku. Andrzej Turkowski próbował wyprowadzić ze Związku pieniądze przez trzykrotne zawyżenie rachunku za usługę. Związek zamówił usługę filmową u innego producenta  3 razy taniej. Od tamtej pory Turkowski oczernia władze Związku. Przemysław Czyżewski przywłaszczył sobie oficjalny profil NSZ na facebooku, który ma około 240.000 polubień. Po interwencji u administratora facebooka, profil został zwrócony Związkowi Żołnierzy NSZ, a do prokuratury został skierowany wniosek o ściganie.

Za prezesury Artura Zawiszy Związek Żołnierzy NSZ przeżył największy kryzys w swej historii, który groził administracyjnym rozwiązaniem Związku. Przez szereg lat nie były składane sprawozdania finansowe i nie były odprowadzane składki do ZUS i podatki. Nie tworzono dokumentacji prowadzonych działań. Kombatanci widząc niewłaściwe gospodarowanie finansami zablokowali Prezesowi Arturowi Zawiszy dostęp do konta bankowego Związku. Kombatanci NSZ złożyli do sądu powszechnego wniosek o unieważnienie Walnego Zebrania, na którym Zawisza został wybrany na Prezesa Związku. Sąd w prawomocnym wyroku unieważnił wybory w 2010 roku, a organ nadzoru stwierdził, że „Artur Zawisza nie jest  uprawniony do reprezentowania Związku”. Zawisza zostawił po swojej „prezesurze” Związek z długiem kilkudziesięciu tysięcy złotych, dwoma postępowaniami komorniczymi, a blisko połowa kombatantów NSZ, za jego prezesury, odeszła od działalności w Związku Żołnierzy NSZ.

Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat aktualny Zarząd Główny ponownie scalił środowisko kombatantów NSZ w Związku Żołnierzy NSZ, uporządkował sprawy finansowe, a dzięki gospodarności obniżył składki odprowadzone do Zarządu Głównego. Wszystko w ramach pracy społecznej członków władz naczelnych Związku. Aktualny Zarząd Główny wyciągnął konsekwencje wobec tych, którzy są odpowiedzialni za kryzys w Związku przed pięciu laty i działania na szkodę Związku. Działania uzdrawiające spotkały się z wściekłym atakiem i pomówieniami pod adresem obecnych władz naczelnych Związku. Artur Zawisza i Piotr Mazur z lubelskiego Sokoła zgłosili się dobrowolnie na świadków w sprawie rodzinnej Prezesa Związku. Michał Zieliński od miesięcy lży i pomawia w internecie Koleżanki i Kolegów ze Związku i w najbliższym tygodniu zostanie złożony wniosek o ściganie go za te działania. Poziom zajadłości ataków jest wysoki i zwiększa się po każdym kolejnym sukcesie ogólnopolskim lub międzynarodowym Związku Żołnierzy NSZ. Są podejmowane kolejne próby zniesławienia Związku Żołnierzy NSZ i jego władz.

Aktualnie Związek Żołnierzy NSZ współorganizuje uroczystości międzynarodowe wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez polskich żołnierzy z NSZ. Żołnierze NSZ uratowali 280 Żydówek przed spaleniem żywcem przez Niemców z SS. Bronimy dobrego imienia Polaków i przypominamy o faktycznym stosunku Polskiego Państwa Podziemnego do niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckiej polityki holokaustu. Współorganizujemy uroczystości państwowe i działamy od kilku lat na niespotykaną dotąd w historii Związku skalę. Przez nasze działania i jakość ich wykonywania jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji państwowych, partnerów zagranicznych i innych organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 3 lat osiągnęliśmy cele i zasięg działania, do jakich Związek Żołnierzy NSZ nigdy wcześniej nie doszedł przez 27 lat swego istnienia.

Członkowie Związku Żołnierzy NSZ z młodszego pokolenia w całym kraju zakładają nowe fundacje i stowarzyszenia, żeby za ich pomocą jeszcze skutecznej upowszechniać ideały i tradycje NSZ, w oparciu o konkursy dotacyjne.  Związek Żołnierzy NSZ współorganizuje razem z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego największy w Polsce konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, na który od 5 lat przychodzi rocznie blisko 1000 prac uczniów. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego we współorganizacji i pod patronatem Związku Żołnierzy NSZ pracuje nad upowszechnianiem tradycji NSZ – organizuje prelekcje, konkursy, koncerty, rajdy pamięci, wydaje publikacje wspomnieniowe i naukowe, funduje tablice pamiątkowe i pomniki, stworzyła pierwszy w Polsce Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, gdzie dopilnowano, żeby NSZ nie został znowu pominięty w opisie walk o niepodległość Polski. Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię i Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci tworzą kolejne filmy dokumentalne o NSZ. W kraju powstają kolejne stowarzyszenia i fundacje, prowadzone przez członków Związku Żołnierzy NSZ. Dzięki tym organizacjom możemy osiągać kolejne sukcesy i zwiększać nasz zasięg oddziaływania. Nasze działania są długofalowe i konsekwentne.

W naszej pracy społecznej mamy poczucie misji. Rozumiemy, że nasze sukcesy mogą nie podobać się przeciwnikom ideowym i ludziom zawistnym. Możemy spotykać się z pomówieniami. Trudności nas nie zrażają. Znosimy ataki, przezwyciężamy kryzysy i skupiamy się na rzetelnej pracy patriotycznej dla naszego Narodu. Kombatanci – Bohaterowie i jednocześnie, mamy ten zaszczyt, nasi Koledzy organizacyjni mieli trudniej.

Zapraszamy wszystkich do współpracy, wspierania Związku Żołnierzy NSZ i udziału w kolejnych naszych inicjatywach.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

Główna Komisja Rewizyjna Związku Żołnierzy NSZ

24.04.2018 r.