Pogrzeb por. Anny Kowalewskiej ps. ,,Stokrotka”

Aktualności Życiorysy

W dniu 19 października 2020 r. uczestniczyliśmy w ostatniej drodze, zmarłej w wieku 96 lat, por. Anny Kowalewskiej ps. „Stokrotka”, członka i wieloletniego sekretarza Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomża. Por. Kowalewska była żołnierzem polskich formacji niepodległościowych podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Przysięgę organizacyjną złożyła w październiku 1942 r. w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Przeszła przeszkolenie sanitarne, pełniła funkcję sanitariuszki i łączniczki. Po wojnie kontynuowała działalność w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (NZW). W 1947 r. ujawniła się podczas amnestii. Została aresztowana w 1951 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Łomży. Podczas przesłuchania nikogo nie wydała i została zwolniona.

W dniu 14 października 2007 r. w Łomży por. Anna Kowalewska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymała: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyż Partyzancki, Medal „Pro Patria”. Od 1993 r. należała do Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. We wrześniu 2017 r. została odznaczona Medalem Pamiątkowym 75-lecia NSZ.

Podczas uroczystości pogrzebowych por. Anny Kowalewskiej ps. „Stokrotka” asystę honorową pełnił poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomża w składzie:

‒ dowódca pocztu: Dariusz Syrnicki,

‒ sztandarowy: Mariusz Charubin,

‒ asysta: Witold Pogorzelski.

Cześć Jej pamięci!

#nsz #lomza