Porucznik Roman Dziemieszkiewicz patronem dworca PKP

Porucznik Roman Dziemieszkiewicz patronem dworca PKP

Aktualności

W dniu 23 października 2021 roku dworzec PKP w Ciechanowie otrzymał imię porucznika Romana Dziemieszkiewicza ps. „Adam”, „Pogoda” komendanta Powiatu Ciechanów NSZ/NZW.
Por. Dziemieszkiewicz zginął z rąk żołnierzy sowieckich w Ciechanowie niedaleko dworca PKP, gdy stanął w obronie Polki gwałconej przez sowietów.

Por. „Pogoda” w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych, a później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pełnił funkcję komendanta Powiatów Ostrołęka i Ciechanów. Dowodził m.in. spektakularną akcją rozbicia więzienia PUB w Krasnosielcu, którą przeprowadziły oddziały NSZ w nocy 1/2 maja 1945 roku. W akcji wzięło udział 60 żołnierzy NSZ, a zginął tylko jeden – Henryk Pszczółkowski ps. „Myśliwiec”. Uwolniono 42 przetrzymywanych w więzieniu żołnierzy NSZ i AK, którzy mieli zostać wysłani do obozów koncentracyjnych w głąb Związku Sowieckiego. W akcji zginęło 9 funkcjonariuszy UB, wielu odniosło rany. Żołnierze podziemia niepodległościowego aresztowali kilkunastu funkcjonariuszy MO i UB. Sąd wojenny NSZ skazał na kary śmierci za znęcanie się nad więźniami 2 osoby: komendanta posterunku MO w Krasnosielcu i zastępcę komendanta do spraw politycznych. Wyroki wykonano, pozostałych funkcjonariuszy zwolniono.

Na wniosek płk. Stanisława Borodzicza ps. „Wara” szefa sztabu Okręgu II Mazowsze-Północ NSZ za męstwo w akcji Krzyżem Virtuti Militari odznaczeni zostali: por. Roman Dziemieszkiewicz ps. „Pogoda”, ppor. Czesław Czaplicki ps. „Ryś”, sierż. pchor. Henryk Pszczółkowski ps. „Myśliwiec” (pośmiertnie) oraz około 15 żołnierzy NSZ z oddziału uderzeniowego.