Ppłk cc. Jan Kamieński ps. „Klimaszewski”

Życiorysy

Wiele osób uważa, że w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych walczył tylko jeden cichociemny – ppłk Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”. Nic bardziej mylnego. Drugim, nieco zapomnianym i mało znanym oficerem był ppłk dypl. Jan Kamieński ps. „Cozas”, „Konar”, „Litwin”, „Klimaszewski”.

Jan Kamieński urodził się 17 czerwca 1906 r. w Klewinowie. W latach 1937−1938 uczył się w Wyższej Szkole Wojennej, po jej ukończeniu otrzymał tytuł oficera dyplomowanego. Brał udział w kampanii wrześniowej. W dniu 17 października 1939 r. przekroczył granicę węgierską, a 2 stycznia 1940 r. przybył do Francji. Został przydzielony do sztabu 1. Dywizji Grenadierów, gdzie pełnił funkcję szefa Oddziału III Operacyjnego. Brał udział w kampanii francuskiej. Ranny dostał się do niemieckiej niewoli, przebywał w szpitalu, skąd uciekł. Po ucieczce, od 21 września 1940 r. do września 1941 r., w Okręgu Lyon kierował placówką Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) oraz organizował ewakuację żołnierzy polskich przez Hiszpanię i Portugalię do Gibraltaru i Anglii.

W dniu 5 stycznia 1942 r. przybył do Wielkiej Brytanii. Otrzymał przydział do Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, gdzie był referentem wyszkolenia, a od 17 listopada 1942 r. pełnił służbę w Oddziale Operacyjnym sztabu w Londynie. Zgłosił się do służby na terenie Polski. Przeszedł szkolenie konspiracyjne. Został zaprzysiężony w dniu 16 maja 1942 r. w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Uzyskał awans do stopnia majora ze starszeństwem od 1 marca 1944 r.

Mjr Kamieński w nocy 8/9 kwietnia 1944 r. w ramach operacji „Weller 7” wykonał skok na placówkę odbiorczą „Jodła”. Po aklimatyzacji został skierowany do Oddziału III Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej jako pomocnik szefa operacji KG AK płk. dypl. Janusza Bokszczanina ps. „Sęk”. Wziął udział w powstaniu warszawskim. Walczył na Woli i Starym Mieście. W okresie od 18 października 1944 do 24 stycznia 1945 r. w składzie odtworzonej KG AK pełnił funkcję szefa Oddziału III. Występował wówczas pod pseudonimem „Konar”.

Po rozwiązaniu AK przeszedł do organizacji wojskowej NIE, a po jej rozwiązaniu do Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), gdzie używał pseudonimu „Litwin”. Wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. W NSZ pod pseudonimem „Klimaszewski” pełnił funkcję inspektora obszaru południowego (ziemie rzeszowskie, krakowskie, śląskie). Potem wyemigrował z kraju. Zmarł 16 sierpnia 1987 r. w Spring Hill na Florydzie. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu w Tryczówce, pow. białostocki.

Ppłk Jan Kamieński został odznaczony: 4-krotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, francuskim odznaczeniem wojennym Croix de Guerre ze srebrną gwiazdą.