Ppor. Marian Dorynek ps. „Dorr”

Aktualności

Mieszkający w USA ppor. Marian Dorynek ps. „Dorr” jest ostatnim żyjącym żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, który przeszedł z Brygadą jej cały szlak bojowy, łącznie z wyzwoleniem w dniu 5 maja 1945 r. niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. Żołnierze NSZ uwolnili wtedy prawie 1000 kobiet osadzonych w obozie karnym na przedmieściach Holiszowa w Czechach.

Marian Dorynek mimo ukończonych 95 lat nadal jest aktywnym działaczem polonijnym, uczestniczy w wielu spotkaniach i odczytach, podczas których propaguje prawdziwą historię Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Ppor. Marian Dorynek został odznaczony m.in Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyżem Partyzanckim.