Ppor./mjr Kazimierz Jakimek ps. „Marek”

Życiorysy

Ppor./mjr Kazimierz Jakimek ps. „Marek” (1923−2011) − młodociany obrońca Lwowa podczas kampanii wrześniowej, harcerz, żołnierz ZWZ-AK, kwatermistrz w VIII Okręgu Zagłębie Dąbrowskie Narodowych Sił Zbrojnych, Rejon Strzemieszyce.

W roku 1945 aresztowany w Będzinie i skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat więzienia. Na wolność wyszedł w 1955 r. Mąż Krystyny Jakimek − działaczki podziemia niepodległościowego, więźnia okresu stalinowskiego (4 lata w katowniach UB). Kazimierz Jakimek zmarł w Krakowie w 2011 r.