Prace poszukiwawcze IPN.

Prace poszukiwawcze IPN

Aktualności

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w październiku 2020 r. prowadziło prace na cmentarzu parafialnym w Krasnosielcu pod Przasnyszem. Poszukiwano szczątków komendanta Okręgu II Mazowsze Północne Narodowych Sił Zbrojnych Juliana Pszczółkowskiego ps. „Myśliwiec”.

Komendant Pszczółkowski zginął w dniu 3 maja 1945 r. podczas akcji na więzienie Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnosielcu, która została zorganizowana przez oddział NSZ por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”. „Myśliwiec” był jedynym żołnierzem podziemia niepodległościowego, który poległ podczas rozbijania tego więzienia. W chwili śmierci miał zaledwie 21 lat. Pracownicy IPN, podczas prac poszukiwawczych prowadzonych w wytypowanym miejscu, natrafili na szczątki mężczyzny w podobnym wieku i pochowanego w tamtym okresie. Prawdopodobnie są to szczątki komendanta Juliana Pszczółkowskiego ps. „Myśliwiec”, jednak potwierdzą to dopiero badania DNA.