Przejście z przewodnikiem po Szlaku Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbędą się przejścia z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Planujemy przeprowadzenie przez przewodników przeszkolonych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego kilkunastu zorganizowanych grup uczniów szkół ponadpodstawowych po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Partnerem wydarzenia jest Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Uczestnicy odwiedzą miejsca pamięci: więzienia, miejsca akcji zbrojnych, miejsca tortur i śmierci Żołnierzy Wyklętych. Przejście skróconą trasą szlaku zajmie ok. 3 godzin. Na zakończenie uczestnicy wezmą udział w pokazie historycznego umundurowania i uzbrojenia Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Grenadiere” oraz w pokazie współczesnego sprzętu i umundurowania organizacji proobronnej: Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ. Uczestnicy zapoznają się z historią miejsc pamięci w Lublinie z narracji przewodników oraz będą mieli okazję do zadawania pytań i pogłębiania swej wiedzy historycznej o działalności Żołnierzach Wyklętych na Lubelszczyźnie. Każdy z uczestników zostanie zaopatrzony w egzemplarz wydrukowanego „Przewodnika po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”, co jeszcze mocniej utrwali nabytą wiedzę o walkach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i pozwoli w przyszłości na przejście po Szlaku samodzielne lub w grupach znajomych i rodzinnych.

Odbiorcy zadania zostaną zapoznani z mało znaną historią Polski z lat 1944−1963. Lublin jest wyjątkowym miejscem do ukazywania historii okresu powojennego na ziemiach polskich. Był pierwszym większym miastem polskim, którego sowieci nie planowali wcielić do Związku Sowieckiego. Z tego powodu w centrum Lublina znajdują się wszystkie elementy sowieckiej okupacji: siedziba PKWN, siedziba NKWD, sowieckiego komendanta miasta, Smiersza, Informacji Wojskowej, UB, MO, KBW, obóz koncentracyjny NKWD, więzienie, areszty, miejsca przesłuchań i tortur, miejsca mordów sądowych, miejsca ukrywania zwłok zamordowanych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego oraz uniwersytet założony z polecenia Józefa Stalina jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, który z założenia miał kształcić nowe kadry w miejsce mordowanych elit niepodległościowych. Te wszystkie miejsca odwiedzą uczestnicy przejścia po Szlaku wraz z przewodnikami.

Zadanie ma wymiar edukacyjny: kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne na przykładzie Bohaterów walk o niepodległość poprzez ukazanie postaw niepodległościowych, patriotycznych i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dzięki zorganizowanym przejściom Szlakiem Pamięci uczestnicy doświadczają żywej lekcji historii, poznają sylwetki Bohaterów z Lubelszczyzny, zaznajomią się z mało do tej pory znanymi faktami z historii regionalnej Lublina i Lubelszczyzny. Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie przyczynia się do upamiętnienia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Szlak przybliża wiedzę o miejscach w centrum miasta, obok których codziennie przechodzą tysiące osób, ale świadomość tego, co działo się w tych miejscach nadal jest niska. Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie ma za zadanie podnieść wiedzę na temat walk żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Dzięki przejściom po Szlaku dzieci, wnuki i już prawnuki Bohaterów walki o niepodległość Polski mogą zapoznawać się z historią swych rodzin, o której nie można było mówić do 1989 roku. Dzięki temu wzrasta świadomość i tożsamość narodowa w kolejnych pokoleniach młodych Polaków.

Zorganizowane grupy uczniów liczące 25−35 osób przejdą Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych z przeszkolonymi przewodnikami w okresie 22−23 czerwca 2021 r. Opis Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie jest jedynym o tej tematyce miejskim szlakiem turystycznym w Polsce. Szlak obejmuje miejsca upamiętnienia żołnierzy i członków polskiego podziemia niepodległościowego: miejsca pamięci, pomniki, tablice, miejsca ich pochówku, areszty, katownie NKWD, siedziby sowieckich formacji okupacyjnych, więzienia, komisariaty. Szlak rozpoczyna się przy Zamku Lubelskim, gdzie w latach 1945−1954 funkcjonowało więzienie NKWD i MBP, przechodzi przez centrum miasta, a kończy się na Majdanku, gdzie mieścił się obóz filtracyjny NKWD, a następnie Informacji Wojskowej. Łącznie jest to 49 obiektów na terenie miasta Lublin.

Pomysłodawcą i twórcą Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie jest prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek. Szlak powstał z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin z 2014 roku. Do tej pory Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przeprowadziła po Szlaku ponad 9000 osób, w większości uczniów szkół z całej Lubelszczyzny. Przyczyniło się to wydatnie do promocji walorów turystycznych i historycznych Lubelszczyzny. Przeszkoliliśmy także 50 przewodników PTTK do oprowadzania po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.


Wydarzenie bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.