Przemówienie Karola Wołka, Prezesa Zarządu Głównego ZŻNSZ podczas uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez żołnierzy polskich z Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Aktualności

5 maja 2018 r.

Czołem Wielkiej Polsce,

Dziś obchodzimy 73. rocznice wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez żołnierzy polskich z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

Organizatorami dzisiejszych uroczystości są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego i Miasto Holiszów. Partnerami uroczystości są: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojsko Polskie, Polska Fundacja Narodowa, Ambasada Polski w Pradze, Instytut Polski w Pradze, Parafia katolicka w Holiszowie i Parafia katolicka w Stankowie. Uroczystości zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sponsor Strategiczny Projektu: Polska Fundacja Narodowa.

W dniu dzisiejszym obchodzimy 73. rocznice wyjątkowego wydarzenia. Wydarzenia, na które współczesne pokolenia Polaków na całym świecie mogą się powoływać. W tym miejscu 73 lata temu istniał niemiecki obóz koncentracyjny, w którym były przetrzymywane kobiety wielu narodowości, około 400 Francuzek, 280 Żydówek, 167 Polek, Włoszki, Hiszpanki, Jugosłowianki, Ukrainki, Rosjanki, Węgierki, Brytyjki i kobiety wielu innych europejskich narodowości.
Niemiecka załoga obozu, spodziewając się nadejścia 3. Armii Amerykańskiej gen. Pattona odseparowała 280 Żydówek od pozostałych kobiet, tylko za to, że były Żydówkami. Te 280 kobiet zostało zamknięte w oddzielnym baraku, drzwi i okna zostały zabite deskami, tak żeby nikt nie mógł wyjść. Pod barak zostały podłożone materiały łatwopalne, a obsługa niemiecka z SS czekała na rozkaz podłożenia ognia i spalenia tych kobiet żywcem.

Dowództwo Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych zostało poinformowane o przygotowaniach eksterminacji kobiet narodowości żydowskiej. Po nawiązaniu kontaktu radiowego z Wojskami Amerykańskimi, Brygada Świętokrzyska NSZ przystąpiła do działań przeciwko Niemcom i pierwszym działaniem był atak na obóz koncentracyjny, aby uratować życie przetrzymywanych tam kobiet. Dobrze przeprowadzona akcja zbrojna Brygady Świętokrzyskiej sprawiła, że żadna kobieta przetrzymywana w tym obozie nie zginęła w momencie wyzwalania. Wszystkim uratowano życie, przy stratach własnych Brygady Świętokrzyskiej 2 rannych.
Kobiety narodowości żydowskiej zostały uwolnione przez polskich żołnierzy. Wcześniej były przetrzymywane w tym baraku przez 2 doby bez dostępu do jedzenia i picia. Żołnierze polscy z Brygady Świętokrzyskiej pomagali wydostać się im z tego baraku.

Ten niepodważalny, historyczny fakt pokazuje jaki był prawdziwy stosunek Polskiego Państwa Podziemnego i Narodu Polskiego do niemieckich obozów koncentracyjnych i do niemieckiej polityki holocaustu. Dzisiaj możemy powoływać się na czyn naszych Bohaterów, na czyn żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej i mówić o prawdzie historycznej. O tej prawdzie, której niestety brakuje. Zbyt często w przekazach medialnych pokazują się fałszywe informacje na temat II wojny światowej. My dzięki temu czynowi żołnierzy NSZ, możemy bronić dobrego imienia naszych przodków i nas samych we współczesnym świecie.

Dla nas żołnierze Brygady Świętokrzyskiej są Bohaterami. Ludźmi, którzy byli gotowi ryzykować swoim własnym życiem, wszystkim co posiadają, poświęcić się dla dobra społeczności i Narodu Polskiego, którzy jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, aż do lat 70’ przez Kompanie Wartownicze przy Armii Amerykańskiej i organizacji „Ogniwo” na terenie Republiki Francuskiej utrzymywali gotowość służenia Polsce.

Aż do lat 70’ żołnierze i oficerowie Brygady Świętokrzyskiej szkolili się na francuskich poligonach, żeby w razie jakby zimna wojna przerodziła się w gorącą wojnę, być kolejnymi Cichociemnymi, być kolejnymi dowódcami oddziałów partyzanckich, które przyniosą wyzwolenie od sowieckiego okupanta. Jesteśmy im za to wdzięczni. Są dla nasz wzorami poświęcenia dla Ojczyzny. Dowódcy Brygady Świętokrzyskiej są dla nas wzorami dowódców. Są ludźmi, którzy nie podejmują bitwy, której nie można wygrać, którzy szanują życie i krew swoich żołnierzy.
Członkowie Związku Żołnierzy NSZ już 4 rok z rzędu, wspólnie z naszymi czeskimi przyjaciółmi, organizują uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. W tym roku doprowadziliśmy do wmurowania i za chwilę odsłonięcia, pierwszej polskiej tablicy upamiętniającej wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego przez żołnierzy polskich. To w jaki sposób wygląda tablica nie jest przypadkiem. Elementem tablicy jest mała tablica wmurowana w 2006 roku, przez naszych czeskich przyjaciół, którzy upamiętniali wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego przez Polaków, zanim my zaczęliśmy tutaj przyjeżdżać. To nasi czescy przyjaciele pierwsi zainteresowali się upamiętnianiem naszych Bohaterów.
Dziękuje bardzo staroście Holiszowa Janowi Mendrcowi, za to że już 4 lata współpracujemy w tak wielkim dziele. Dziękuje członkom Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy organizują już 4 rok z rzędu, społecznie, dzięki wytężonej pracy, uroczystości międzynarodowe. Dziękuje ks. Wojciechowi Pelowskiemu za wsparcie, za gotowość pomocy i niesienie tej pomocy zawsze, gdy jest taka potrzeba.

W imieniu Związku Żołnierzy NSZ dziękuje wszystkim za przybycie. W dniu dzisiejszym nastąpi historyczne wydarzenie. Na uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez żołnierzy polskich oraz na tą tablicę pamiątkową, będą mogli powoływać się i bronić dobrego imienia naszego narodu nasi rodacy rozsiani na całym świecie a całym świecie.

Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami Polonijnymi na całym świecie, wysłaliśmy zaproszenia do wielu ambasad, przetłumaczyliśmy informacje o wyzwoleniu niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez żołnierzy polskich na kilka języków obcych i przez najbliższy miesiąc, po zakończeniu tych uroczystości, będziemy upowszechniali w wielu językach i wielu krajach informacje o tym, co dzisiaj wspólnie Polacy i Czesi celebrują.

Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tablicy pamiątkowej na murze po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym, którzy przyczynili się do organizacji tych uroczystości i zapraszam do współdziałania ze Związkiem Żołnierzy NSZ w dziele upamiętniania naszych Bohaterów. Przed nami jeszcze wiele pracy, a potrzeba osób do rzetelnej, wytężonej pracy przez lata, żebyśmy bronili dobrego imienia naszego Narodu na całym świecie. Dziękuje za uwagę.