Relacja z obozu szkoleniowego Sekcji Sportowo-Obronnej ZŻNSZ

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

Członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podnosili swoje kompetencje i sprawność fizyczną na czterodniowym obozie szkoleniowym.

W dniach 04–08 sierpnia 2020 r. odbył się obóz Sekcji Sportowo-Obronnej przy ZŻNSZ. Uczestnicy obozu zapoznali się z różnymi elementami wyszkolenia wojskowego. Szkolono się m.in. z elementów taktyki zielonej i czarnej. Ćwiczono postawy strzeleckie i pracę na broni. Przeprowadzono zajęcia w formie wykładów oraz szkolenie praktyczne. Odbyły się również ćwiczenia z medycyny pola walki.

Kursanci w krótkim czasie przyswoili sobie podstawowe wiadomości z zakresu tematyki proobronnej. Obóz zakończyły zajęcia na strzelnicy i zawody strzeleckie w ramach III Memoriału im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, w czasie których wszyscy mogli odbyć strzelanie z broni palnej. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów o wysokich umiejętnościach i dużym doświadczeniu.

Celem powstania Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest podnoszenie sprawności proobronnych wśród członków Związku. W tym celu organizujemy regularne szkolenia, na terenie niemal całej Polski, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, m.in. byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM.

Oprócz zajęć proobronnych i podnoszących sprawność fizyczną odbyły się również wykłady o polskim podziemiu niepodległościowym, których celem było zapoznanie uczestników z miejscami i postaciami związanymi z działalnością niepodległościową oddziałów NSZ i ich tradycją.

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach organizowanych przez Sekcję Sportowo-Obronną działającą przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Dofinansowano ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.