Relacja z uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika nagrobnego śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”.

Aktualności

17 czerwca 2018 roku odbyły się uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika nagrobnego śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rogowie.
Podczas uroczystej Mszy św., celebrowanej przez ks. Proboszcza kan. Grzegorza Augustyna Kalamarza były obecne poczty sztandarowe Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (w którym stanął m.in. wnuk Pana Pułkownika – Tomasz Trykacz) oraz 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Modlitwę obozową „O Panie, któryś jest na niebie” pięknie zaśpiewał Romuald Szmyt.
Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pomnika nagrobnego oraz modlitwa w intencji płk. Andrzeja Kiszki na cmentarzu w Rogowie. Poświęcenia dokonał ks. kan. Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz środowisk kresowych oraz Armii Krajowej. Mirosław Berezowski, jeden z organizatorów, opisał szczegółowo każdy motyw pomnika nagrobnego oraz przekazał wszelkie informacje dot. tablicy informacyjnej o śp. płk. Andrzeju Kiszce, która znajdzie się przed wejściem na cmentarz w Rogowie. Przedstawiono także biogram naszego Bohatera.
Odmówiono modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, następnie Grzegorz Kozak przypomniał, że pomnik nagrobny został sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Wolontariuszami tej zbiórki byli m.in. członkowie Okręgu Szczecin ZŻNSZ oraz osoby ze środowisk patriotycznych z Pomorza Zachodniego, w tym także kibice Pogoni Szczecin.
Głos zabrał także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Okręgu Szczecin ZŻNSZ – Sylwester Chruszcz.
Po uroczystości na cmentarzu w Rogowie, na boisku w Siennie Dolnym, a więc w miejscu zamieszkania naszego Bohatera, zorganizowano spotkanie wspomnieniowe wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez społeczność lokalną z Sienna Dolnego i Nowogardu. Dodatkowo oprócz członków i sympatyków Okręgu Szczecin ZŻNSZ obecne były także delegacje ONR i MW.
Pomnik nagrobny został wykonany przez Zakład Kamieniarski Ryszarda Śmigla z Nowogardu, a specjalne podziękowania należą się Kindze Greli z Patriotycznej Pogoni Szczecin, za wsparcie przy projekcie nagrobku.
Płk. Andrzej Kiszka ps. „Dąb” – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej – Armii Krajowej w oddziale Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. Następnie żołnierz w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, a po jego śmierci w oddziale NZW Adama Kusza „Garbatego”. Ukrywał się przed okupantem sowieckim do 31 grudnia 1961 r., kiedy został aresztowany w swoim podziemnym bunkrze w lesie na Lubelszczyźnie w roku 1961 r.. Skazany na dożywotne więzienie, zamienione następnie na 15 lat. Wyrok odbywał m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach. Zwolniony warunkowo z więzienia w sierpniu 1971 r. Był jednym z najdłużej ukrywających się żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Płk. Andrzej Kiszka jest wzorem wytrwałości w walce o wolność i suwerenność Polski, wzorem cnót wojskowych i obywatelskich. Pan Pułkownik walczył nieprzerwanie z niemieckim i sowieckim okupantem o niepodległą Polskę Przez całe życie był wierny złożonej przysiędze i nigdy nie zboczył z drogi służby dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Andrzej Kiszka został uhonorowany następującymi odznaczeniami:
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Krzyżem Armii Krajowej
Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego
Krzyżem Partyzancki
Medalem „Pro Patria”
Medalem za Wolność i Niepodległości
Srebrnym Medalem pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni”
Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”
Był wieloletnim członkiem i członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin.
Pamiętamy!
Cześć i chwała Bohaterom!