Relacja z XXV Pielgrzymki NSZ do Kałkowa

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniach 29-30 czerwca 2019 r. odbyła się jubileuszowa XXV pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie. Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

Tegoroczną pielgrzymkę uświetnił swoją obecnością projektant i wykonawca kaplicy NSZ kpt. Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica”. Wraz z nim pielgrzymowało kilkunastu kombatantów, żołnierzy podziemia narodowego, którzy na spotkaniach zorganizowanych w trakcie trwania pielgrzymki, dzielili się z młodszymi uczestnikami swoimi wspomnieniami i refleksjami z okresu walki o niepodległość Polski. Do Kałkowa przyjechali członkowie Związku Żołnierzy NSZ, rodziny żołnierzy NSZ i sympatycy tradycji NSZ z całej Polski.

Ukoronowaniem pielgrzymki była uroczysta msza św. w intencjach poległych i zmarłych żołnierzy NSZ oraz zmarłych członków Związku Żołnierzy NSZ. Msza była celebrowana przez ks. Zbigniewa Staniosa, kustosza Sanktuarium w Kałkowie, od lat wspierającego środowisko Związku Żołnierzy NSZ oraz koncelebrowana przez księdza Tomasza Trzaskę, kapelana Okręgu Łomża Związku Żołnierzy NSZ i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych PRL. W czasie mszy św. nastąpiło poświęcenie imiennych ryngrafów dla członków Związku Żołnierzy NSZ. W Pielgrzymce wzięło udział kilkanaście pocztów sztandarowych Związku Żołnierzy NSZ z niemal całej Polski: Zarządu Głównego, Okręgów i Kół.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali w pochodzie do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, znajdującej się w Golgocie, gdzie ks. Tomasz Trzaska poprowadził modlitwę za zmarłych i żyjących żołnierzy podziemia narodowego, a kol. Damian Kowalewski odmówił Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed Golgotą – Martyrologium Narodu Polskiego, która w tym roku staraniem władz Związku Żołnierzy NSZ zyskała nowy blask, dzięki oczyszczeniu i konserwacji tarcz herbowych z orłami – symbolami suwerenności państwa polskiego. W czasie uroczystości przed Golgotą Prezes Zarządu Głównego Karol Wołek odczytał list od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, skierowany do uczestników XXV Pielgrzymki NSZ.

Następnie w imieniu Związku Żołnierzy NSZ Prezes Karol Wołek poprowadził ceremonię dekoracji ks. Zbigniewa Staniosa, brata Tomasza i kpt. Stanisława Wierzchuckiego Medalem Pamiątkowym z okazji 75-lecia NSZ, wyróżnionymi ze względu na wyróżniającą się pracę na rzecz propagowania tradycji i ideałów NSZ. Nowoprzyjęci członkowie Związku Żołnierzy NSZ otrzymali legitymacje członkowskie, wręczane przez weterana kpt. Mieczysława Cybulskiego ps. „Ostry” i Prezesa Związku Żołnierzy NSZ Karola Wołka. Uroczystość zakończyła się zrobieniem pamiątkowych zdjęć uczestników XXV Pielgrzymki NSZ na tle Golgoty – Martyrologium Narodu Polskiego.

Związek Żołnierzy NSZ dziękuje wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok do udziału w XXVI Pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie.