Relacja z XXX Pielgrzymki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W ostatni weekend czerwca (28−30.06.2024 r.) w Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie odbyła się XXX Pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

Już w piątek 28 czerwca o godz. 20.00 w auli Jana Pawła II w Domu Pielgrzyma odbył się otwarty pokaz filmu o kombatantce NSZ ppor. Henryce Roszkowskiej pt. „Miłość w czasach terroru”. Kol. Łukasz Suchanowski ze Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin oraz rekonstruktorzy z koszalińskiego SRH GRYF opowiedzieli, jak powstawał ten film. Po projekcji filmowej uczestnicy pielgrzymki udali się na drogę krzyżową, zorganizowaną przez kol. Pawła Karlińskiego ze Związku Żołnierzy NSZ Okręg Mazowiecki.

Tradycyjnie w sobotnie przedpołudnie 29 czerwca wszystkie Okręgi ZŻNSZ prezentowały swoją działalność z ostatnich lat. W godzinach popołudniowych odbył się piknik historyczny, podczas którego Okręgi, Sekcja Sportowo-Obronna NSZ i grupy rekonstrukcyjne wystawiły własne namioty promujące ich działalność. Atrakcją pikniku była przygotowana przez GRH Beskidy inscenizacja historyczna, która przedstawiała walkę żołnierzy podziemia niepodległościowego z oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z grupą operacyjną Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas pikniku można było zobaczyć obozowisko partyzanckie oraz namioty: Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałkowie, Koła Gospodyń Wiejskich „Kałkowianki” ze specjałami kuchni lokalnej oraz pojazdy wojskowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W namiocie ZŻNSZ Okręgu Szczecin można było obejrzeć wystawę wojskowych odznaczeń przygotowaną przez kol. Łukasza Suchanowskiego oraz dwie wystawy poświęcone NSZ o tytułach „Droga do Narodowych Sił Zbrojnych” i „Wybitne postacie Narodowych Sił Zbrojnych”, które przywiózł kol. Jacek Gierwatowski.

Wieczorem odbył się koncert patriotyczny z udziałem Mateusza „Mati Solo” Markowskiego wraz z Maciejem „Seo” Adamowiczem oraz Tadeusza „Tadka” Polkowskiego.

Po koncercie uczestnicy XXX Pielgrzymki NSZ udali się na ognisko. Koledzy z Okręgu Białystok ZŻNSZ zadbali o efekty muzyczne, przywożąc ze sobą akordeon. Na wspólnym ognisku był obecny ppłk Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica”, który jest pomysłodawcą, projektantem i wykonawcą Kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

Niedziela rozpoczęła się wykładem pt. „Ideały NSZ”, który poprowadził historyk podziemia narodowego Leszek Żebrowski.

Ukoronowaniem pielgrzymki była uroczysta msza święta w intencjach poległych i zmarłych żołnierzy NSZ oraz zmarłych członków Związku Żołnierzy NSZ. Mszy przewodniczył ks. Zbigniew Stanios, kustosz Sanktuarium w Kałkowie, od lat wspierającego środowisko Związku Żołnierzy NSZ. Kazanie wygłosił o. Mieczysław Sołowiej. W czasie mszy nastąpiło poświęcenie imiennych ryngrafów dla członków Związku Żołnierzy NSZ. W Pielgrzymce wzięły udział liczne poczty sztandarowe Związku Żołnierzy NSZ: Zarządu Głównego, Okręgów i Kół niemal z całej Polski oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji.

Po mszy uczestnicy uroczystości w pochodzie przemaszerowali pod Golgotę, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wręczono imienne ryngrafy członkom Związku Żołnierzy NSZ. Ryngrafy wręczali: mjr Bogdan Eubich ps. „Matros” żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ i Karol Wołek prezes Związku Żołnierzy NSZ. Delegacja uczestników XXX Pielgrzymki NSZ udała się do pięknie odnowionej kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, żeby złożyć wieniec. Tam ks. Zbigniew Stanios poprowadził modlitwę.

Związek Żołnierzy NSZ dziękuje wszystkim za uczestnictwo w naszej dorocznej inicjatywie. Zapraszamy za rok do udziału w XXXI Pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie.