Narodowe Siły Zbrojne - Czołem Wielkiej Polsce

Rocznica powstania NSZ

Aktualności

Zadaniami Narodowych Sił Zbrojnych były: walka z okupantami niemieckim i sowieckim, ochrona narodu polskiego przed eksterminacją, a pod koniec II wojny światowej wystąpienie „zdecydowanie przeciw próbom uchwycenia władzy przez komunę oraz przeciw wszelkim elementom anarchii i ośrodkom terroru politycznego, niedopuszczającego do stanowienia przez Naród Polski o jego ustroju i formie rządów”.