Rocznica śmierci księdza mjr. Rudolfa Marszałka ps. „Piotr Opoka”

Aktualności

W dniu 10 marca mija 73. rocznica zamordowania przez komunistów księdza majora Rudolfa Marszałka ps. „Piotr Opoka” − chrystusowca i oficera Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas II wojny światowej ksiądz Marszałek był kapelanem Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Był także opiekunem duchowym dla żołnierzy ze zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”.

Decyzja o aresztowaniu księdza Rudolfa Marszałka zapadła w dniu 3 grudnia 1946 roku, a samo aresztowanie miało miejsce 12 grudnia 1946 roku w Chorzowie. Pod koniec grudnia księdza przewieziono do więzienia mokotowskiego w Warszawie. Po długim i ciężkim śledztwie został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na karę śmierci. W dniu 7 marca 1948 roku Bolesław Bierut napisał: „z prawa łaski nie skorzystam”.

Trzy dni później, tj. w dniu 10 marca 1948 roku, kat Mokotowa Piotr Śmietański wykonał wyrok śmierci na księdzu. Miejsce pochówku szczątków ks. mjr. Rudolfa Marszałka ps. „Piotr Opoka” do dnia dzisiejszego pozostaje nieznane.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…