Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych w Dąbrowie Wielkiej

Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych w Dąbrowie Wielkiej

Aktualności

W dniu 30 września 2020 r. odbyły się oficjalne uroczystości nadania rondu w Dąbrowie Wielkiej imienia „Narodowych Sił Zbrojnych”. Wydarzenie połączone było z otwarciem wyremontowanej drogi powiatowej Czyżew − Wysokie Mazowieckie. Przedstawiciele rządu, powiatu, lokalnych władz samorządowych i zarządu Związku Żołnierzy NSZ Okręg Łomża dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia tablicy z nową nazwą ronda.

Jesteśmy zaszczyceni, że ppłk. Antoni Zienkiewicz ps. „Cichy”, 97-letni kombatant ZŻNSZ Okręg Łomża, żołnierz 1. Brygady Podlaskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z 1947 r., stojąc obok samorządowców dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Dziękujemy za przybycie wszystkim gościom.

Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych w Dąbrowie Wielkiej