Rozkaz T. Komorowskiego z 31.03.44

Dokumenty

Rozkaz komendanta Sił Zbrojnych w Kraju – Tadeusza Komorowskiego „Bora” z 31 marca 1944 roku.

 

Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna
podporządkowała w dniu 7 marca 1944 r.
Narodowe Siły Zbrojne – Komendantowi Sił Zbrojnych w Kraju

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych!
Witam Was w szeregach Armii Krajowej. Mam głębokie przeświadczenie, że Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wnoszą do zjednoczonego wysiłku Kraju wartościowy wkład obywatelski i źołnierski.
Uzyskując obecnie pełne uprawnienia, przysługujące wszystkim dobrym żołnierzom Armii Krajowej, wnieście w Jej szeregi swój entuzjazm i wiarę w Wielkość Sprawy. Swą karnością, zdyscyplinowaniem, wyszkoleniem żołnierskim i obywatelskim, a przede wszystkim gotowością do ofiar sięgnijcie po najwyższą nagrodę –
Wolność i Wielkość Ojczyzny!

31.III.44. Komendant Sił Zbrojnych w Kraju
(-) Bór