Rozwój Archiwum Cyfrowego Związku Żołnierzy NSZ

Rozwój Archiwum Cyfrowego Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności

Dzięki dofinansowaniu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej możemy zrealizować kolejny etap rozbudowy Cyfrowego Archiwum ZŻNSZ.

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ wzbogaci się w 2021 roku o 567 zdigitalizowanych, opracowanych, opisanych i  zanonimizowanych dokumentów archiwalnych, których oryginały zostaną zabezpieczone.

Czym jest Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ?

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zawiera unikalne dokumenty osób walczących podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w szeregach polskich niepodległościowych formacji wojskowych: Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Rozwój archiwum

Przez najbliższe lata będziemy uzupełniali zasób archiwalny o dokumenty Związku Żołnierzy NSZ z kolejnych okręgów Związku oraz o archiwa kombatantów przekazywane Związkowi Żołnierzy NSZ.

Zachęcamy do przekazywania swoich prywatnych zasobów archiwalnych do Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ. To ułatwi historykom pracę nad opisywaniem naszej przeszłości, umożliwi zachowanie pamięci o ludziach i zdarzeniach oraz pomoże przyszłym pokoleniom naszego narodu na zachowanie tożsamości.


Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.