Serce dla „Inki”. Fordon 28.02.2021 r.

Serce dla „Inki” w bydgoskim Fordonie

Aktualności

W dniu 28 lutego 2021 roku w kościele pw. św. Marka w bydgoskim Fordonie odsłonięta została tablica upamiętniająca Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Na tablicy zostało umieszczone kolejne srebrne serce dla „Inki”, zawierające ziemię z mogiły, w której pogrzebali ją komuniści. „Inka” stała się symbolem wszystkich młodych ludzi, którzy poświęcili swoje życie, walcząc o wolną Polskę. Wielu z nich na zawsze pozostanie anonimowa…

Wydarzenie miało uroczystą oprawę. Udział w nim wzięły poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji patriotycznych, Bydgoskich Patriotów, harcerze 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej Niezłomni im. Inki, księża, mieszkańcy Bydgoszczy. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowany był przez mjr Marię Kowalewską ps. „Myszka” z Samodzielnego Batalionu NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego i Alicję Siałkowską wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Uroczystość uświetnił swoim występem Paweł Piekarczyk, wykonując pieśni 5. Wileńskiej Brygady AK, pieśni o niezłomnym biskupie Antonim Baraniaku i pieśni o Żołnierzach Wyklętych.

Inicjatorem akcji „Serce dla INKI” jest ksiądz Jarosław Wąsowicz, a projektantem i wykonawcą pamiątkowych serc Janusz Rybiński, nasz kolega ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Srebro, z którego wykonywane są serca, pochodzi ze zbiórki niepotrzebnej bądź zniszczonej biżuterii i monet napływających od darczyńców z Polski i z całego świata. Każdy może wspomóc to dzieło, przesyłając niepotrzebną biżuterię srebrną i złotą, zerwane łańcuszki lub inne przedmioty.