Film: sesja historyczna pt. „Narodowa Demokracja” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Filmy

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 3 marca 2011 rozpoczęła się historyczna sesja naukowa pt. „Narodowa Demokracja” z udziałem pracowników naukowych Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas sesji prezentowane były między innymi nowe pozycje wydawnicze Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone Narodowym Siłom Zbrojnym i obozowi narodowemu. Spotkanie zorganizowała Katedra Systemów Politycznych XIX i XX w. Instytutu Historii, Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Film: sesja historyczna na katolickim uniwersytecie lubelskim

 

Źródło: itvp.pl