Seweryn Charmaciński

Życiorysy

Seweryn Charmaciński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen.

Urodził się 12 grudnia 1886 roku w Mieścisku, powiat Wągrowiec, pod zaborem pruskim. Mieszkał w Poznaniu. Pracował jako murarz. Później został zatrudniony w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). W momencie wybuchu II wojny światowej miał 53 lata, więc nie został zmobilizowany. Po zakończeniu wojny obronnej, włączeniu Wielkopolski do Rzeszy Niemieckiej i utworzeniu Kraju Warty wstąpił do Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Był żołnierzem w „piątce” Franciszka Filipiaka na poznańskim Górczynie. Wiemy, że płacił składki na rzecz organizacji i brał udział w kolportowaniu wydawanego przez Stronnictwo Narodowe czasopisma „Polska Narodowa”.

Seweryn Charmaciński został aresztowany przez gestapo 11 marca 1941 roku i osadzony w poznańskim Forcie VII. Po śledztwie wywieziono go do niemieckiego więzienia we Wronkach. W dniu 11 sierpnia 1942 roku został skazany wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na 5 lat obozu karnego. 16 grudnia 1942 roku przetransportowano go do niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen. Nadano mu numer obozowy 19483. Zmarł w obozie koncentracyjnym 6 stycznia 1943 roku.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek