Statut Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

Dokumenty

STATUT
Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

1. NAZWA
Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”.

2. OPIS MEDALU

 • „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w okrągłym metalowym krążku o średnicy 40 mm i srebrnej barwie.
 • Wstążka medalu jest w barwach: czarnym, białym, czerwonym i zielonym. Barwa czarna symbolizuje żałobę po poległych i zmarłych żołnierzach NSZ oraz członkach Związku Żołnierzy NSZ. Barwa biała i czerwona symbolizuje przywiązanie do polskich barw narodowych. Barwa zielona symbolizuje nadzieję.
 • Na awersie medalu przedstawiony jest centralnie krzyż Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Krzyż symbolizuje wszystkie organizacje wojskowe obozu narodowego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Wokół krzyża umieszczony jest napis: „75 LAT NARODOWEJ IDEI, NARODOWE SIŁY ZBROJNE”.
 • Na rewersie centralnie umieszczona jest tarcza trójpolowa z symbolami narodowymi. W dolnym polu tarczy znajduje się „Szczerbiec” – symbol mocarstwowej Polski i symbol obozu narodowego. W prawym górnym polu tarczy znajduje się „orzeł NOW” – symbol Narodowej Organizacji Wojskowej. W lewym górnym polu tarczy znajduje się „jaszczurka” – symbol Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy.
  Wokół tarczy umieszczony jest napis: „SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, E VIVA NSZ”, który nawiązuje do napisu wyrytego w ryngrafie należącym do żołnierza NSZ Bohdana Olszewskiego. Bohdan Olszewski został zamordowany przez komunistów 18 maja 1946 roku w Więzieniu karno-śledczym nr III w Warszawie tzw. „Toledo”. Ryngraf wraz z jego szczątkami został wydobyty w maju 2017 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przez zespół badawczy z IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka.
 • Medal nosi się na mundurze na lewej piersi nad kieszenią wraz z innymi odznaczeniami lub na lewej piersi cywilnego ubrania. Medal nie posiada miniatury.
 • Do medalu dołączona jest legitymacja z imieniem i nazwiskiem odznaczonego. Legitymacja podpisywana jest przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.

3. CEL USTANOWIENIA MEDALU

Celem „Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” jest uhonorowanie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ich współpracowników, członków Związku Żołnierzy NSZ  oraz osób i instytucji, które upowszechniają i upamiętniają pozytywną pamięć o Narodowych Siłach Zbrojnych z okazji rocznicy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Medal nadawany jest do dnia 20.09.2018 roku.

4. CZŁONKOSTWO

 • Członkiem uhonorowanym „Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” zostają osoby fizyczne lub instytucje poprzez uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.
 • Prawo do ubiegania się o uhonorowanie „Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” mają wszyscy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i innych narodowych formacji wojskowych, członkowie Związku Żołnierzy NSZ oraz osoby i instytucje, które upowszechniają i upamiętniają pozytywną pamięć o Narodowych Siłach Zbrojnych.
 • Osoby ubiegające się o uhonorowanie „Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” powinny zostać zgłoszone do Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Zgłoszeniu musi zawierać uzasadnienie uhonorowania medalem.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 • Członków „Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” obowiązuje współudział w działaniach i popieranie Związku Żołnierzy NSZ we wszystkich jego przedsięwzięciach.
 • Członkowie medalu są zobowiązani poczuwać się do łączącej ich wspólnoty i udzielać sobie jak najszerszej pojętej pomocy.


Lublin, dn. 20 września 2017 r.