Świąteczne spotkanie członków i sympatyków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Aktualności

4 marca 2018 roku odbyło się nasze około-świąteczne spotkanie członków i sympatyków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą w intencjach Okręgu, na której odmówiliśmy modlitwę żołnierzy NSZ. Po niej udaliśmy się na miejsce spotkania, gdzie zebranym osobom zaprezentowaliśmy fotorelację z naszej dotychczasowej działalności, oraz przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ wręczyliśmy medale pamiątkowe z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych: panu Mieczysławowi Cybulskiemu oraz panu Wincentemu Białeckiemu.

Wśród kombatantów znaleźli się żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (w tym jeden żołnierz Brygady Świętokrzyskiej), Armii Krajowej, Związku Jaszczurczego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, z którymi współpracujemy: Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo Radykalny, Ruch Narodowy, Narodowa Organizacja Kobiet.
Opiekę duchową nad spotkaniem i celebrację Eucharystii zawdzięczamy o. Mieczysławowi Sołowiejowi SJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i stworzenie niesamowitej, rodzinnej atmosfery. Szczególne podziękowania należą się osobom zaangażowanym w przygotowania i obsługę w czasie spotkania.