Szczerbiec nr 10 – styczeń 2000

Wydawnictwa

Dziesiąty numer „Szczerbca” – biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – nosi datę: styczeń 2000. Ma 344 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu. Można też m.in przeczytać wstęp autorstwa prezesa związku, teksty dotyczące Mirosława Ostromęckiego, piosenki i wiersze oraz życiorys Tadeusza Wichrowskiego „Wichra”.

 

 

 

Wstęp – Bohdan Szucki – str. 3
Relacja z Walnego Zebrania – Witold Grzebski – str. 5
Rejestr dokonań materialnych (część II) – Anna Chybowska – str. 47

Pamięci Mirosława Ostromęckiego – str. 74

AutobiografiaMirosław Ostromęcki (74); List Juliana Tuwima do Heleny Ostromęckiej (78); List kardynała Sapiehy (79); Opinia Biura Prezydialnego K.R.N. (79); Raport ppłk. Różańskiego (80); Odpowiedź Bieruta (82); Podziękowanie kardynała Sapiehy (84); Twardziel – o moim OjcuAndrzej Ostromęcki (84); Przemówienia na pogrzebie Mirosława Ostromęckiego (86); Krótki życiorys Mirosława Ostromęckiego – Bohdan Szucki (90)

 

Pół wieku polityki czyli rzecz o obronie czynnej – Wiesław Chrzanowski – str. 92
„Kret” a sprawa polska (część II) – str. 96
Pamięć oficjalna w PRL – Kazimierz Krajewski – str. 124

Piosenki i wiersze – str. 138

Hymn młodych (138); Błękitne rozwińmy sztandary (138); Marsz żołnierski – Zbigniew Kraszewski (139); Piosenka żołnierska – Zbigniew Kraszewski (140); Hymn Polski Podziemnej – Zbigniew Kraszewski (141)

 

Z lat walki – str. 142

„Walka” rok I, nr 17, 2 sierpnia 1940 – Stanisław Piasecki (142); Rozkaz bojowy (143); Rozkaz specjalny (144); Batalion Ochrony Kwatery Głównej NSZ – Zbigniew Gnat-Wieteska (145); Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim – Bolesław Żukowski (148); Wspomnienie – Janina Skoczyńska (151); Boże Narodzenie – Danuta Ladomirska (151); Koniec NSZ – Tomasz Wolfram (152); Daleki marsz – Andrzej Solak (157); Narodowe Siły Zbrojne w Mrozach – Jan Zalewski (160); Strzęp życiorysu „bezpartyjnego” komunisty Michała Roli-Żymierskiego czyli mord sądowy – Tadeusz Baran (163); Ostatnia walka „Puszczyka” (166); Niezwykła parafia – Bogdan Żurek (168); Jadwiga Goryszewska („Iga”) – Jadwiga Goryszewska „Iga” (169); Sylwetki (nie) zapomniane – matka i córka – Marek Jan Chodakiewicz (175); Ostatni z Komendy Okręgu XIII – Hipolit Kaliszewski „Marek” – Kazimierz Litwiejko (177); Nie pozwolimy pani zamordować – Małgorzata Kosewska (180); Śp. Władysław Tadeusz Stumpf – Bogdan Znowski (181); Tadeusz Wichrowski „Wicher”Daromil Miarczyński (182)

 

Kronika – str. 185

Spotkanie wielkanocne w Siedlcach (185); Odsłonięcie tablicy w Sosnowcu (185); Drużyna harcerska NSZ w Poznaniu (185); Spotkanie u wojewody lubelskiego (185); Poświęcenie tablicy w Ciechanowie (185); Odsłonięcie tablicy katyńskiej w Warszawie – Witold Grzebski (185); Msza św. w Poznaniu (186); Apel poległych w USA – Jerzy Gnat (186); Poświęcenie tablicy w Zakrzówku (186); Uroczystość w Mrozach (187); Odznaczenie sztandaru Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ – Czesław Kowalczyk (187); Uroczystość w Kałkowie (187); Poświęcenie krzyża w Poznaniu (187); Uroczystość w Szumowie (188); Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – Władysław Matkowski (188); Odsłonięcie pomnika k. Zagnańska (188); „Żołnierze wyklęci” w Poznaniu (188); Konferencja w Radomiu (188); Poświęcenie pomnika w Kraśniku (188); Spotkania w Warszawie (188); Uroczystości w Poznaniu (189); Poświęcenie panteonu w Rudniku (189); Uroczystość w Tykocinie (189); Tablica w Lublinie (189); Msza św. w Warszawie (189); Nadanie Odznaki Brygady Świętokrzyskiej – Jerzy Gnat (189); Koncert w Warszawie (189); Zbiory archiwalne płk. W. Jaxy-Marcinkowskiego (189); Spotkanie w Warszawie (190); Opłatek u prymasa (190); Spotkanie opłatkowe w Wołominie (190); Powołanie Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (190); Msza w intencji Stanisława Korwina-Jaworskiego (190); Spotkanie wielkanocne w Warszawie (190); Spotkanie wielkanocne w Poznaniu (190); Promocja książki o NSZ w Powstaniu Warszawskim (190); Obelisk w Szczecinie (190); „Żołnierze wyklęci” w Sejmie (190); Sesja w Krakowie (191); Odsłonięcie tablicy w Wiśle (191); Apel poległych w USA – Jerzy Gnat (191); Odsłonięcie tablicy w Warszawie (191); Walny Zjazd SPK – Jerzy Gnat (191); Poświęcenie miejsca spoczynku Kazimierza Wierzbickiego (192); Walne zebranie w Gdańsku (192); Msza św. w Olesznie (192); Uroczystości w Kałkowie – Anna Chybowska (192); Msza św. w Kielcach (192); Święto Żołnierza w Chicago – Jerzy Gnat (193); Plac NSZ w Wołominie (193); Msza św. w Krakowie (193); Obrady ŚZŻAK (193); Odsłonięcie tablicy w Mrozach (193); Zebranie w Kielcach (193); Poświęcenie sztandaru w Chełmie (193); Uroczystość w Warszawie (193); Sympozjum naukowe o NSZ (193); Akademia w gimnazjum w Lublinie – Bohdan Szucki (194); Sesja naukowa w Warszawie (194); Msza św. w intencji „Żbika” (194); Uroczystość w Zielonej (194); Opłatek w Warszawie (194); „Żołnierze wyklęci” w Lublinie (194); Zebranie kombatantów w Łodzi (194)

 

Wiadomości bieżące – str. 195

Z żałobnej karty (195); Unieważnienie wyroku (198); List do senatora – Bohdan Szucki (201); Do pojednania trzeba dwojga – Grażyna Dziedzińska (202); Uchwała III Walnego Zjazdu Związku Żołnierzy NSZ (204); Więzienie „Moabit” w Berlinie (205); Ronda w Radomiu – Stanisław Prażmowski (206); Protokół z posiedzenia Rady Naczelnej (207); Kłamstwa na głos – Wojciech Duda (209); O Ustawie o kombatantach (210); Odmowa wszczęcia postępowania przez prokuraturę w Radomiu (213); Ustanowienie Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (215); Uchwała Sejmu RP z 11.09.1998 w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (230); Polskie Państwo Podziemne – Józef Garliński (230); Czwarta bitwa o PAST-ę – Maciej Kledzik (232); Pismo przewodniczącego Rady Naczelnej ZŻNSZ do Premiera – Mirosław Ostromęcki (236); Odpowiedź podsekretarza stanu – Robert Lipka (238); Wniosek o zmianę projektu ustawy – Witold Grzebski (239); List „zbowidowców” do Premiera – Józef Kamiński (239); Odpowiedź Jerzego Woźniaka (241); List prezesa do „Szańca Chrobrego” – Bohdan Szucki (243); Notatnik Bellony – Scriptor (244); Ludowe Wojsko Polskie – Jerzy A. Treliński (246); Oświadczenie poselskie Urszuli Wachowskiej (247); Listy w sprawie Barbary Otwinowskiej (248); Nasz kapelan – Jerzy Kucharski (250); List otwarty o telewizji publicznej (251); Unieważnienie wyroku na Włodzimierza Chodkowskiego (254); Tajemniczy sztandar – Daromil Miarczyński (255); Odmawiają upamiętnienia bohaterów – Jerzy Nachtman (256); Tablica na budynku NOT – ciąg dalszy – Jan Podhorski (256); NSZ uczczone po dziesięcioleciach – Grażyna Dziedzińska (257); Profesorska pewność siebie – Leszek Żebrowski (259); Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski na ziemi świętokrzyskiej – Jan Zalewski (265); Bandyckie korzenie PRL – Krzysztof Dowojno (268); List do biskupa polowego Wojska Polskiego – Bohdan Szucki (272); Projekt inskrypcji na Grobie Nieznanego Żołnierza – Witold Grzebski (273); Żołnierze wyklęci – Wojciech Woj (274); Pomnik „Żołnierzy Wyklętych” (276); Rocznica powstania Związku Jaszczurczego – Jerzy Nachtman (279); 27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego (279); Wolność kichania – Zdzisław Jagodziński (281); Odkłamywanie NSZ – Grażyna Dziedzińska (282); Historyczny proporzec – Zdzisław Soska (285); Czarny humor socrealizmu – Tadeusz Baran (287); Nie bójmy się umierać! – Stanisław Smolarz (289); W dziesiątą rocznicę utworzenia Związku Żołnierzy NSZ – Stanisław Smolarz (290); Wieści z Londynu – Jerzy A. Treliński (294); Jeszcze „Desperados-NSZ?” – Jerzy A. Treliński (301); Brygada Świętokrzyska NSZ – Jerzy A. Treliński (302); Na manowcach dialogu – Leszek Żebrowski (304); Polacy na frontach II wojny światowej – Jerzy A. Treliński (308); Polacy na frontach II wojny światowej 1939-1945 – Jerzy A. Treliński (310); Czy rzeczywiście z charakterem? – Jerzy A. Treliński (313); Teczka specjalna Stalina – raporty NKWD z Polski – Jerzy A. Treliński (314); Głos Kombatanta z Prowincji – Stanisław Świercz (318); Wyjaśnienie – Jerzy A. Treliński (319); NSZ w Powstaniu Warszawskim – Maciej Kledzik (320); Oddziały i żołnierze NSZ w Powstaniu Warszawskim – Jerzy A. Treliński (322); NSZ pisze swą historię – Rafał E. Stolarski (325); Historia Polski – wademekum – Jerzy A. Treliński (326); Z listów (329); Zarząd Główny ZŻNSZ (337); Lista zarządów okręgów związku (337); Skład osobowy naczelnych władz ZŻNSZ (339); Od redakcji (340); NSZ w Internecie (340)