Szkolenie z musztry i ceremoniału wojskowego

Aktualności

W dniu 12 października 2018 w ramach działań Sekcji Grup Rekonstrukcji Historycznych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w warszawskim garnizonie Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego odbyło się szkolenie.

Obejmowało ono zajęcia z musztry wojskowej, ceremoniału pocztów sztandarowych na uroczystości, ceremoniał pocztów w kościele podczas uroczystości patriotyczno-kościelnych oraz prowadzenie uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Szkolenie prowadzili podoficerowie z Pułku Reprezentacji WP.

Celem szkolenia było podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego, żeby członkowie Związku Żołnierzy NSZ i zaprzyjaźnione GRH potrafiły, według najlepszych wzorców wojskowych, oddawać należną cześć Bohaterom walk o niepodległość Polski. W całodziennym szkoleniu wzięło udział ponad 40 członków ZŻNSZ i przedstawicieli zaprzyjaźnionych GRH i młodzieży szkolnej.