Adam Sadalski

Adam Sadalski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu karnego. Urodził się 9 grudnia 1910 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako tokarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po […]

czytaj dalej