Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł”

Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł” – uczestnik II wojny światowej, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Związku Walki Zbrojnej. Urodził się 11 grudnia 1919 roku w Poznaniu. Ukończył Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej jako junak Przysposobienia Wojskowego (PW) został skierowany do pomocniczej służby wojskowej. PW zostało założone w 1927 roku jako […]

czytaj dalej