Rozwój Archiwum Cyfrowego Związku Żołnierzy NSZ

Rozwój Archiwum Cyfrowego Związku Żołnierzy NSZ

Dzięki dofinansowaniu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej możemy zrealizować kolejny etap rozbudowy Cyfrowego Archiwum ZŻNSZ. Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ wzbogaci się w 2021 roku o 567 zdigitalizowanych, opracowanych, opisanych i  zanonimizowanych dokumentów archiwalnych, których oryginały zostaną zabezpieczone. Czym jest Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ? Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zawiera unikalne dokumenty osób […]

czytaj dalej