Mjr Eugeniusz Kerner ps. „Kazimierz”.

Gen. Eugeniusz Kerner ps. „Kazimierz”

Gen. Eugeniusz Kerner ps. „Kazimierz”, „Janusz Balcerowski”, „707”, „Młot” – żołnierz Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych i Ludowego Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej 1939 roku i konspiracji niepodległościowej. Urodził się 18 listopada 1903 roku w Białogonie, obecnie w granicach Kielc, pod zaborem rosyjskim. Wychował się w rodzinie Antoniny i Gustawa, a jego niemieccy […]

czytaj dalej