Felicja Halina Michalska

Felicja Halina Michalska – łączniczka Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodziła się 20 kwietnia 1923 roku w Poznaniu. Gdy wybuchła II wojna światowa, miała zaledwie 16 lat. Wielkopolska, po zajęciu przez niemieckiego okupanta, została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz […]

czytaj dalej

Felicja Michalska

Felicja Michalska – łączniczka Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodziła się 20 kwietnia 1923 roku w Poznaniu. W momencie wybuchu II wojny światowej miała 16 lat. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej […]

czytaj dalej