Franciszek Andersz

Franciszek Andersz − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 2 grudnia 1899 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Po odbyciu […]

czytaj dalej