stan wyjątkowy - infografika

Informuj o potencjalnych zagrożeniach militarnych

Ze względu na podejmowane przez reżim białoruski próby wywołania kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej – polski rząd wprowadził stan wyjątkowy na obszarze 183 miejscowości z województw lubelskiego i podlaskiego. Stan wyjątkowy jest odpowiedzią na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Celem jest umożliwienie polskim żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej jak najskuteczniejszej obrony integralności polskich […]

czytaj dalej