Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli”

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli” – członek Stronnictwa Narodowego, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant Rejonu Poznań-Wschód Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 7 grudnia 1916 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Dwa lata później Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość. W wyniku powstania wielkopolskiego wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, która […]

czytaj dalej