Józef Kucharski

Józef Kucharski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, aresztowany przez gestapo i ślad po nim zaginął. Urodził się 7 stycznia 1909 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako ślusarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). W dniu 10 września 1939 roku […]

czytaj dalej