kalendarium NSZ 1 XII

Kalendarium 1 grudnia

Kalendarium: 1 grudnia 1943 W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka. Wśród zamordowanych był Witold Grott ps. „Adam” (konspiracyjne nazwisko Antoni Roman Górka), działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski, współtwórca Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna” i wicedyrektor departamentu skarbu w Delegaturze Rządu na Kraj (aresztowany przypadkowo 22.11.1943 r.). 1945 W okolicach Milówki, powiat […]

czytaj dalej