Kalendarium 18 czerwca

Kalendarium: 18 czerwca 1944 Rozkaz Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych o mianowaniu mjr. Eugeniusza Kernera ps. „Kazimierz” dowódcą 204. Pułku Piechoty NSZ. Zastępcą dowódcy został por./kpt. Telesfor Piechocki ps. „Gustaw”, a szefem sztabu rtm. Antoni Starnawski ps. „Leon”. 1945 Z pogwałceniem przepisów prawa międzynarodowego w Moskwie, przed sądem Związku Sowieckiego i na mocy prawa sowieckiego, […]

czytaj dalej