kalendarium NSZ 27 I

Kalendarium 27 stycznia

Kalendarium: 27 stycznia 1905 We wsi Łukowo, powiat makowski, urodził się dr inż. Stefan Nowicki ps. „Rogala”, polityk, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego „ABC”, w czasie okupacji niemieckiej kierownik w Służbie Cywilnej Narodu, a w Grupie „Szańca” członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Polskiej. W SCN pełnił funkcję kierownika Grupy Gospodarczej, w skład której wchodziły Wydziały: Biuro Planowania, Finansowy, […]

czytaj dalej